Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Finance

05. september 2023
DOLGI MOST

 

Spoštovani,

podajamo vam odgovore na vaša vprašanja:

  1. Zakaj glede na veliko povpraševanje in potrebe po najemniških stanovanjih čakate z oddajo teh stanovanj že osem mesecev? Kdaj načrtujete razpis?

Stanovanjski sklad RS je aktivno sodeloval pri pridobivanju nepovratnih sredstev za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj iz Načrta za okrevanje in odpornost. Sklad je skladno z vsebino razpisa oddal 12 vlog za pridobitev sredstev, z odločbami MOP pa je bilo odobreno sofinanciranje po 11 vlogah.  Za projekt gradnje najemnih stanovanj na Dolgem mostu v Ljubljani je Sklad oddal vlogo, vendar ni prejel odločbe o odobritvi sredstev. Vloga je bila sicer popolna, a v ocenjevalnem postopku, ki je potekal skladno s pogoji in merili za razvrščanje vlog, ni bila uvrščena med vloge, katerim se je izdala odločba o odobritvi sofinanciranja. Glede na dejstvo, da projekt Dolgi most ni bil (so)financiran s strani NOO in da je Vlada RS v mesecu juliju 2023 sprejela sklep o povečanju namenskega premoženja in kapitala Stanovanjskega sklada RS za 25,5 milijona evrov, pri čemer do prenosa sredstev še ni prišlo, Sklad s pristojnim ministrstvom usklajuje način oddaje stanovanj, pri čemer prav tako upošteva možnosti izjemnih namestitve v sklopu izvajanja ukrepov za omilitev posledic poplav iz avgusta 2023 po nedavno sprejetem ZIUOPZP. O pričetku oddaje predmetnih stanovanj bomo javnost obvestili kot običajno preko naše spletne strani.

  1. Kako je glede varovanja premoženja, glede na to, da se lahko vsak naključni mimoidoči sprehaja po bloku?

Stanovanjski sklad RS ima preko pooblaščenega upravnika sklenjeno pogodbo s službo za varovanje, ki vsak teden izvaja periodične preglede. Stanje na objektih in stanovanjih redno spremlja tudi upravnik.

  1. Ali ste po obilnem deževnem obdobju preverili, če je morda kje prišlo do zamakanja?

Stanje soseske in stanovanj na lokaciji Dolgi Most se sproti spremlja, upravlja in ureja preko upravnika, ki opravlja redne preglede soseske in stanovanj in izvaja aktivnosti po pogodbi. Stanje je bilo dodatno preverjeno po obilnem deževju, zamakanja niso bila ugotovljena.

  1. Če razpis ni predviden do zime, ali boste za ogrevanje skrbeli sami? Če boste, kakšen strošek je predviden?

V kolikor stanovanja na lokaciji Dolgi most do kurilne sezone še ne bodo vseljena, bodo ogreva na potrebno temperaturo za zagotovitev ustreznih pogojev v praznih stanovanjih. Glede na to, da gre za prvo kurilno sezono po prevzemu stanovanj s strani izvajalca, oceno stroška trenutno težko podamo.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

27. februar 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

DVIG TOČKE
27. februar 2024

Novinarska vprašanja Žurnal

DVIG NAJEMNIN
23. februar 2024

Novinarska vprašanja STA

KOROŠKA
29. januar 2024

Novinarska vprašanja Večer

NAJEMNA STANOVANJA MARIBOR