Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja – Glas gospodarstva

11. maj 2021
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

 

Koliko sredstev boste v letošnjem letu namenili za gradnjo energetske infrastrukture in za energetsko prenovo stavb?

Za kakšne projekte? Prosim za opis treh najpomembnejših. Kakšna je vrednost posameznega projekta? Kdaj bodo zaključeni?

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju: Sklad) deluje na področju zagotavljanja javnih najemnih stanovanj, kjer se z lastnimi investicijskimi projekti in nakupi stanovanj na trgu z novimi objekti oziroma soseskami priključujemo na lokalne energetske sisteme skladno z lokalnimi predpisi in zahtevami.  Z investicijami v energetsko infrastrukturo se zato Sklad neposredno ne ukvarja, si pa skladno z veljavno zakonodajo in načelom smotrnosti prizadeva za energetsko učinkovitosti novo zgrajenih objektov. Kot ukrep učinkovite rabe energije Sklad v letošnjem letu načrtuje objavo javnega zbiranja ponudb, s katerim bo zainteresiranim ponudnikom  ponudil v najem strešne površine stanovanjskih objektov v gradnji za izgradnjo malih fotovoltaičnih elektrarn. V sklopu tega ocenjujemo, da bi na strehah stanovanjskih stavb v nastajajoči soseski Pod Pekrsko gorco v Mariboru lahko najemniki – usposobljena podjetja postavili dve MFE s skupno inštalirano močjo 1,1 MW, ki bi letno proizvedli do 1300 MWh električne energije. Za energetsko prenovo lastnih nepremičnin namenjamo sredstva ob vsakokratni prenovi – vzdrževanju stanovanj in objektov kot etažni lastnik preko aktivnosti na skupnih delih in napravah s strani upravnikov, ter sredstev iz tega naslova zato posebej ne spremljamo.

 

 


Preberite tudi

27. september 2021

Novinarsko vprašanje Časnik Delo

NENASELJENA STANOVANJA V SLOVENIJI
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Ostro.si

JAVNA NAJEMNA STANOVANJA
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Cekin.si

NAJEMNIKI NEPROFITNIH STANOVANJ
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Bistričan.si

SLOVENSKA BISTRICA