Novinarska vprašanja

18. julij 2019

Novinarska vprašanja – Maribor24

gradnja najemnih stanovanj v Mariboru

Novinarska vprašanja:

Spoštovani, na portalu Maribor24 pripravljamo prispevek o gradnji stanovanj v Mariboru, zato bi Vas vljudno prosili, da odgovorite na nekaj vprašanj in nam tako pomagate pri pridobivanju pomembnih informacij.

Zanima nas, kaj se v Mariboru pod okriljem Stanovanjskega sklada RS gradi in kje. Je nepremičnine, ki se gradijo, že mogoče kupiti, so morda že prodane? Kolikšne cene bodo postavljene za grajene nepremičnine? Bodo imele grajene nepremičnine kak poseben namen (npr. bodo namenjene mladim družinam, mladim ali kaj podobnega …) Nam lahko zaupate plane Sklada za gradnjo v Mariboru v prihodnjih 3 ali več letih? Prav tako nas zanima, kaj je Slad v preteklih treh letih zgradil v Mariboru in kaj v Ljubljani.

 

Odgovor na novinarska vprašanja:

Spoštovani, na območju Maribora načrtujemo v prihodnjih letih zgraditi dve stanovanjski soseski in sicer:

Maribor: Pod Pekarsko Gorco

Število stanovanj: 400 najemnih stanovanj v dveh fazah (1. faza 212, 2. faza 188 stanovanj)

Gradnjo prve faze soseske Pod Pekrsko gorco, v kateri je tudi 30 oskrbovanih stanovanj, bomo začeli predvidoma v letošnjem letu, stanovanja bodo predvidoma končana leta 2021.  Drugo fazo soseske, v kateri je prav tako 30 oskrbovanih stanovanj, bomo predvidoma končali v letu 2022.

Novo Pobrežje v Mariboru

V stanovanjski soseski Novo Pobrežje v Mariboru je predvidenih do 450 najemnih stanovanj, od tega bo 60 oskrbovanih stanovanj za starejše. Začetek gradnje te soseske predvidevamo v letu 2022, zaključek gradnje po letu 2024.

Stanovanjski sklad RS bo stanovanja, prednostno namenil stroškovnemu najemu, pri čemer so sedanje prednostne kategorije objavljenega razpisa za oddajo stanovanj v stroškovni najem mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom, družine ter mlade osebe do 29. leta starosti. Znotraj teh kategorij imajo prednost prosilci, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje. Prosilci, ki nimajo možnosti živeti v neprofitnih stanovanjih, a imajo to pravico, in plačujejo stroškovno najemnino, lahko zaprosijo za subvencioniranje najemnine. Pri načrtovanih novogradnjah bomo še naprej zasledovali cilj zagotavljanja zadostnega števila cenovno sprejemljivih kakovostnih stanovanj ranljivejšim skupinam, ki nimajo rešenega stanovanjskega vprašanja, z dodatno skrbjo za starejšo populacijo z zagotavljanjem oskrbovanih stanovanj in spremljajočih programov.

Stanovanj v Mariboru v preteklih 3 letih Stanovanjski sklad RS ni gradil.

Sicer pa je Stanovanjski sklad RS kot investitor od leta 2016 v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani zgradil skupno 539 stanovanjskih enot, namenjenih za prodajo na trgu, ter 102 najemni stanovanji, ki jih oddaja v najem preko javnega razpisa. Stanovanjski sklad RS se je po zaključku prodaje usmeril predvsem v zagotavljanje najemnih stanovanj, predvsem tam, kjer je potreba po njih največja. Gradnje so načrtovane v skladu s stanovanjsko in prostorsko politiko. Tako z gradnjami kot tudi z drugimi oblikami pridobivanja najemnih stanovanj (javni pozivi, nakupni razpisi…).

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi