Novinarska vprašanja

05. november 2019

Novinarska vprašanja – Maribor24

ukrep Banke Slovenije glede kreditiranja prebivalstva

Novinarsko vprašanje:

Sem novinarka spletnega medija Maribor24 in pišem prispevek o novem ukrepu Banke Slovenije, ki določa strožje omejitve pri pridobivanju kredita, tako stanovanjskega kot potrošniškega.

 

Zanima me kako vi odgovarjate na nov ukrep in kako bi znal slednji vplivati na Stanovanjski sklad RS ter na populacijo v iskanju novega doma? Mar ni slovenska vlada nedavno predstavila novega stanovanjskega načrta, ki predvideva kreditiranje celo za prekarce?

 

Odgovor na novinarsko vprašanje:

Stanovanjski sklad RS trenutno nima odprtih razpisov za kreditiranje fizičnih oseb za nakup stanovanj za katere bi se predmetne omejitve Banke Slovenje že lahko upoštevale. Ob morebitnih novih programih kreditiranja oz. ob uvedbi novih instrumentov jamstev, ki jih predvideva predlog novega stanovanjskega zakona pa bodo morali biti vsakokratni ukrepi Banke Slovenije za to področje upoštevani ob veljavni zakonodaji. Za dodatne informacije o vplivu predmetnih sprememb predlagamo, da se obrnite na pristojno ministrstvo za stanovanjske zadeve, ki je pripravilo besedilo stanovanjskega zakona, saj iz same vsebine in pojasnil k predlogu stanovanjskega zakona podrobnosti o vsebini in načinu izvajanja novih ukrepov niso razvidne, zato jih ne moremo komentirati.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi