Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja N1

16. januar 2024
DELITEV STROŠKOV

 

Spoštovani.

Podajamo vam odgovore na vaša vprašanja:

pripravljam prispevek o delitvi stroškov med najemnikom in najemodajalcem. Zanima me, kako to poteka pri vas? Katere stroške plačujejo najemniki stanovanj, ki so v lasti stanovanjskega sklada? Ali glede delitve stroškov beležite kakšne posebnosti, imajo najemniki kakšna vprašanja, dileme ali pripombe?

Vezano na vaša vprašanja podajamo odgovore in sicer, da so stroški, ki jih je dolžan plačevati najemnik stanovanja, bivalne enote oz. postelje iz stroškovnega najema Stanovanjskega sklada RS opredeljeni v vsakokratnih Splošnih pogojih za oddajo stanovanj v najem, ki so objavljeni na spletni strani Stanovanjskega sklada RS pri vsakokratnem javnem razpisu (npr. za splošni stroškovni najem so opredeljeni v dokumentu dostopnem na povezavi http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/dokumentacija). V kolikor povzamemo te Splošne pogoje za oddajo stanovanj v najem, mora skladno z 8. členom najemnik plačevati poleg najemnine tudi obratovalne stroške, ki jih povzroča z uporabo stanovanja. Obratovalne stroške delimo na individualne in skupne obratovalne stroške. Za podrobnejšo opredelitev in razdelitev stroškov najemnika, vas vabimo, da se seznanite s predmetnimi Splošnimi pogoji za oddajo stanovanj v najem, na spletni povezavi kot navedeno zgoraj.

Lastnik (Stanovanjski sklad RS) je v primeru oddaje stanovanj v najem odgovoren za plačilo stroškov, skladno z zakonodajo, in sicer kot velevata Stanovanjski zakon (SZ-1) s podzakonskimi predpisi in Stvarnopravni zakonik. Za stroške pri oddaji stanovanj po neprofitni najemnini Sklad nima sprejetih splošnih pogojev oddaje v najem, saj se neposredno uporabljajo določbe SZ-1 in podzakonskih predpisov ter določbe Stvarnopravnega zakonika. Slednji določa, da stroške uporabe, upravljanja in druga bremena, ki se nanašajo na celo stvar, krijejo solastniki v sorazmerju z velikostjo idealnih deležev. V kolikor splošno povzamemo SZ-1, so etažni lastniki odgovorni za plačilo stroškov upravljanja ter drugih stroškov (npr. stroškov investicij, rezervnega sklada, zavarovanja, upravljanja ter drugih stroškov), ki izvirajo iz večstanovanjske stavbe, v skladu s svojimi solastniškimi deleži, če pogodba o medsebojnih razmerjih ne določa drugače. Obračunavanje teh stroškov  je v pristojnosti upravnikov stavb ter dobaviteljev, zato Sklad v primeru morebitnih vprašanj prejetih s strani najemnikov, ki so vezani na obračunavanje obratovalnih stroškov, za pojasnila zaprosi upravnika oziroma najemniku svetuje, da se obrne nanj.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

04. julij 2024

Novinarska vprašanja Maribor info

MARIBOR POBREŽJE
20. junij 2024

Novinarska vprašanja Glas gospodarstva

NAČRTI IN INVESTICIJE
20. junij 2024

Novinarska vprašanja Maribor 24

GRADNJA V MARIBORU
17. junij 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

FINANCIRANJE