Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Obala plus

27. januar 2023
KOPER

 

Spoštovani,

podajamo vam odgovore na vaša vprašanja:

Ali ste s primerom seznanjeni?

V letu 2020 smo bili s strani upravnika seznanjeni zgolj s pojavom plesni na fasadi. V letu 2021 in 2022 je Sklad v plane zaradi ukrepov, vezanih na Covid 19, uvrščal le nujna vzdrževalna dela in ureditve stanovanj po prenehanju najemnega razmerja. Morebitnih vmesnih prijav o plesni v stanovanjih ali na objektu s strani stanovalcev nismo prejeli.

Kako komentirate navedbe o plesni v stanovanju?

Za to lokacijo smo že naročili izvedbo razširjenega energetskega pregleda zgradbe. Ugotovitve iz strokovnega poročila tega pregleda nam bodo služile kot osnova glede izvedbe potrebnih strokovnih ukrepov.

Ste kdaj opravili ogled? Če da, kaj ste ugotovili?

V evidencah Sklada ne beležimo pisne prijave najemnikov na tej lokaciji, v katerih bi bila izpostavljena problematika, iz katere bi izhajalo, da posamezno stanovanje ni primerno za uporabo. Prav tako nismo prejeli prijave, s strani stanovalcev o pojavu plesni v stanovanjih, ki bi sovpadala s prijavljeno plesnijo na fasadi. Pojav tovrstnih zadev na fasadi, ob pravilni izvedbi fasade, praviloma ne vpliva na stanje v stanovanjih.

Kdo je zadolžen za sanacijo tovrstnih stanj?

Največ, glede povišane vlage v stanovanju ( ki predstavlja vzrok za razvoj plesni ), lahko naredi vsak posameznik s pravilnim prezračevanjem in s tem odvajanjem presežne vlage, ki nastane pri kuhanju, sušenju perila … iz stanovanja. Glede tega zaprošamo vsakokratnega upravnika stanovanj, naj s pravilnim prezračevanjem seznanja najemnike in jih na to opozarja.

Glede fasade pa bomo sanacijo in obnovitveno barvanje vključili v plan izvedbe za leto 2023. Osnova za ureditev zadeve bodo ugotovitve iz strokovnega poročila razširjenega energetskega pregleda.

Kaj lahko najemniki storijo v takem primeru?

Pojav razvoja plesni v stanovanju najemniki prijavijo vsakokratnemu upravniku stanovanj. Lahko pa težavo pisno sporočijo tudi na Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad. Če pri določenih stanovanjih obstaja sum na plesen, bomo skladno s tem opravili tudi meritve vlage ter preverili dinamiko prezračevanja stanovanj.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

30. marec 2023

Novinarska vprašanja RTV Slo

POD PEKRSKO GORCO
30. marec 2023

Novinarska vprašanja Delo

NAJEMNINE