Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Primorske novice

31. maj 2023
NOVA GORICA

 

Spoštovani,

podajamo vam odgovore na vaša vprašanja:

Novogoriški župan Sam Turel mi je potrdil, da se Stanovanjski sklad RS odpoveduje gradnji neprofitnih stanovanj v Liskurju (predvidenih je bilo cca 80).  Kot mi je pojasnil, je poplavna študija pokazala, da tam gradnja ni mogoča. O tem bom napisal članek, vas pa vljudno prosim, če mi odgovorite na nekaj vprašanj:

  • drži, da ne boste gradili v Liskurju?
  • Glede na to, da imate za gradnjo v Liskurju zagotovljen denar, drži, da se z novogoriško občino pogovarjate o tem, da bi namesto gradnje v Liskurju gradili v Novi Gorici?
  • Se dogovarjate, da bi gradili na Majskih poljanah, kot pravi župan? Je še kakšna opcija? Župan pravi, da pri sodišču.
  • Koliko stanovanj bi sklad gradil v mestu?
  • Do kdaj mora pasti odločitev o gradnji stanovanj v mestu? Oziroma kdaj si želite, da bi padal odločitev o tem in da bi začeli graditi?

Stanovanjski sklad RS je dne 25.5.2023 s strani Mestne občine Nova Gorica prejel dopis z dne 23.5.2023 v katerem je občina podala predlog, da Stanovanjski sklad RS opusti gradnjo na območju OPPN Rožna dolina III ter sklene dogovor o opustitvi gradnje na  tem območju. Občina predloga dogovora ali predloga ustreznih zazidanih površin, ki bi opuščeno gradnjo lahko nadomestile, žal še ni predložila, zato bo k temu v prihodnje pozvana. Ker je predmetna lokacija del projektov, za katere je že od 2021 leta znano, da bodo sofinancirani s strani Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) in kot tak projekt na njej uvrščen v poslovne in finančne načrte Sklada in v okviru katerih bi Sklad na tem območju zgradil 80 stanovanj za najem, ter ker občina predloga ni konkretizirala oziroma podala predloga konkretnih in zlasti ustreznih zemljišč z zamenjavo po veljavni zakonodaji, bo Sklad občino pozval, da to stori, saj do takrat predloga ni mogoče vsebinsko in strokovno obravnavati skladno z akti poslovanja Stanovanjskega sklada RS in veljavno zakonodajo in izvesti ustreznih postopkov. Po pogodbi s posojilodajalcem je predviden zaključek gradnje na tem projektu v letu 2025 ter predaja stanovanj najemnikom v letu 2026. Gradnja na tej lokaciji je za Sklad zelo pomembna, saj je to edini projekt iz 2. paketa CEB na območju Goriške statistične regije.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

25. april 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

JAVNA NAJEMNA SLUŽBA
25. april 2024

Novinarska vprašanja Večer

OSKRBOVANA STANOVANJA HMELINA
27. februar 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

DVIG TOČKE