Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Primorske novice

31. maj 2023
NOVA GORICA

 

Spoštovani,

podajamo vam odgovore na vaša vprašanja:

Novogoriški župan Sam Turel mi je potrdil, da se Stanovanjski sklad RS odpoveduje gradnji neprofitnih stanovanj v Liskurju (predvidenih je bilo cca 80).  Kot mi je pojasnil, je poplavna študija pokazala, da tam gradnja ni mogoča. O tem bom napisal članek, vas pa vljudno prosim, če mi odgovorite na nekaj vprašanj:

  • drži, da ne boste gradili v Liskurju?
  • Glede na to, da imate za gradnjo v Liskurju zagotovljen denar, drži, da se z novogoriško občino pogovarjate o tem, da bi namesto gradnje v Liskurju gradili v Novi Gorici?
  • Se dogovarjate, da bi gradili na Majskih poljanah, kot pravi župan? Je še kakšna opcija? Župan pravi, da pri sodišču.
  • Koliko stanovanj bi sklad gradil v mestu?
  • Do kdaj mora pasti odločitev o gradnji stanovanj v mestu? Oziroma kdaj si želite, da bi padal odločitev o tem in da bi začeli graditi?

Stanovanjski sklad RS je dne 25.5.2023 s strani Mestne občine Nova Gorica prejel dopis z dne 23.5.2023 v katerem je občina podala predlog, da Stanovanjski sklad RS opusti gradnjo na območju OPPN Rožna dolina III ter sklene dogovor o opustitvi gradnje na  tem območju. Občina predloga dogovora ali predloga ustreznih zazidanih površin, ki bi opuščeno gradnjo lahko nadomestile, žal še ni predložila, zato bo k temu v prihodnje pozvana. Ker je predmetna lokacija del projektov, za katere je že od 2021 leta znano, da bodo sofinancirani s strani Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) in kot tak projekt na njej uvrščen v poslovne in finančne načrte Sklada in v okviru katerih bi Sklad na tem območju zgradil 80 stanovanj za najem, ter ker občina predloga ni konkretizirala oziroma podala predloga konkretnih in zlasti ustreznih zemljišč z zamenjavo po veljavni zakonodaji, bo Sklad občino pozval, da to stori, saj do takrat predloga ni mogoče vsebinsko in strokovno obravnavati skladno z akti poslovanja Stanovanjskega sklada RS in veljavno zakonodajo in izvesti ustreznih postopkov. Po pogodbi s posojilodajalcem je predviden zaključek gradnje na tem projektu v letu 2025 ter predaja stanovanj najemnikom v letu 2026. Gradnja na tej lokaciji je za Sklad zelo pomembna, saj je to edini projekt iz 2. paketa CEB na območju Goriške statistične regije.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

29. avgust 2023

Novinarska vprašanja Dnevnik

PRISPEVEK O GRADNJI
22. avgust 2023

Novinarska vprašanja Maribor24.si

RAZPIS MARIBOR
22. avgust 2023

Novinarska vprašanja Večer

POPLAVE 2023
11. avgust 2023

Novinarska vprašanja Radio Maribor

POD PEKRSKO GORCO MARIBOR, POPLAVE 2023