Novinarska vprašanja

12. februar 2020

Novinarska vprašanja – Radio City Maribor

gradnja zaklonišč pri gradnji sosesk SSRS v Mariboru

Novinarsko vprašanje:

Pozdravljeni, v zvezi z izgradnjo dveh kompleksov stanovanjskih blokov v Mariboru v naslednjih letih (na Studencih in Pobrežju) nas zanima, ali je v sklopu gradnje predvidena tudi gradnja zaklonišč. Koliko, karakteristike, ipd.

Hvala za odgovore.

 

Odgovor na novinarsko vprašanje:

Spoštovani, vezano na vaše novinarsko vprašanje, vam v nadaljevanju pošiljamo odgovor.

Skladno z zakonodajo (Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, Ur.list RS 57/96 in 54/15) za večstanovanjske objekte ni zahtevana gradnja zaklonišč osnovne zaščite. Morajo pa vsi objekti na območjih, kjer je predpisana gradnja zaklonišč (ureditvena območja naselji in mest z več kot 10.000 prebivalci) izpolnjevati določila 4. člena uredbe, ki določa da mora biti stropna konstrukcija nad kletjo grajena tako, da zdrži rušenje objektov nanjo. Posledično to pomeni, da se za zaklinjanje lahko uporabi kletna etaža. V obeh soseskah, ki jih bo gradil Stanovanjski sklad RS, je načrtovana gradnja kletne etaže, ki bo primarno služila kot garaža in prostori za inštalacije.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi