Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Radio Koper

30. junij 2023
NOVA GORICA

 

Spoštovani,

vezano na vaša vprašanja, ki smo jih prejeli 27.6.2023 vam podajamo naslednje odgovore:

Zanima me, ali je v zvezi z načrtovano (ne)gradnjo stanovanj na Liskurju pri Novi Gorici, ki je padla v vodo zaradi vode, kaj novega v smislu nove lokacije.

Novogoriški župan Samo Turel je omenjal nadomestni parceli in sicer, da bi se stanovanja gradila na Majskih poljanah oziroma za sodiščem v Novi Gorici.

Ali bo morebitno nadomestno zemljišče zaradi časovne stiske rokov financiranja s strani evropske razvojne banke sploh prišlo v poštev.

Kakšni so vaši načrti v zvezi s spremenjeno situacijo?

 

Stanovanjski sklad RS je dne 25.5.2023 s strani Mestne občine Nova Gorica prejel dopis z dne 23.5.2023 v katerem je občina podala predlog, da Stanovanjski sklad RS opusti gradnjo na območju OPPN Rožna dolina III ter sklene dogovor o opustitvi gradnje na  tem območju.

Ker je predmetna lokacija del projektov, za katere je že od leta 2021 znano, da bodo sofinancirani s strani Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) in kot tak projekt na njej uvrščen v poslovne in finančne načrte Sklada in v okviru katerih bi Sklad na tem območju zgradil 80 stanovanj za najem, ter ker občina predloga ni konkretizirala oziroma podala predloga konkretnih in zlasti ustreznih zemljišč za zamenjavo po veljavni zakonodaji, je Sklad občino pozval, da to nemudoma stori, saj do takrat predloga ni mogoče vsebinsko in strokovno obravnavati skladno z akti poslovanja Stanovanjskega sklada RS in veljavno zakonodajo in izvesti ustreznih postopkov. Po pogodbi s posojilodajalcem je predviden zaključek gradnje na tem projektu v letu 2025 ter predaja stanovanj najemnikom v letu 2026. Gradnja na tej lokaciji je za Sklad zelo pomembna, saj je to edini projekt iz 2. paketa CEB na območju Goriške statistične regije.

Občina predloga dogovora ali predloga ustreznih zazidanih površin kljub takojšnjem pozivu Sklada, žal še ni predložila, zato bo k temu v prihodnje ponovno pozvana. Do odziva občine zaenkrat ne moremo natančnejše predvideti nadaljnjega razvoja predmetne ali nadomestne lokacije.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi

29. januar 2024

Novinarska vprašanja Večer

NAJEMNA STANOVANJA MARIBOR
16. januar 2024

Novinarska vprašanja N1

DELITEV STROŠKOV