Novinarska vprašanja

11. julij 2019

Novinarska vprašanja – Radio Maribor

soseska Pod Pekrsko gorco - umestitev prostorov dvooddelčnega vrtca

Novinarska vprašanja:

Spoštovani, Mestno občino Maribor smo vprašali, ali načrtuje gradnjo novega vrtca na območju stanovanjskih novogradenj v mariborski četrti Studenci.

Sporočajo naslednje: »V sklopu gradnje stanovanjske soseske Stanovanjskega sklada RS je mogoče graditi vrtec (v pritličju objekta) z dvema enotama, vendar je o morebitni realizaciji umestitve preuranjeno govoriti.«

Prosim za komentar te izjave in ali obstajajo že kakšni konkretni načrti in pogovori za umestitev vrtca v načrtovano sosesko. Kaj zajemajo ti načrti in pogovori in kdaj bi se lahko uresničili?

 

Odgovor na novinarska vprašanja:

Spoštovani, v sklopu načrtovanja investicije Stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco na Studencih smo na pobudo Mestne občine Maribor umestili prostore dvooddelčnega vrtca. Prostori namenjeni za vrtec se nahajajo znotraj soseske v sklopu pritličnega poslovno storitvenega programa soseske poleg predvidenih prostorov Dnevnega centra za starejše.

Trenutno za gradnjo sosesko pridobivamo gradbeno dovoljenje, projektna dokumentacija za izvedbo pa je v končni fazi izdelave. Začetek gradnje soseske načrtujemo v začetku leta 2020, dokončanje pa konec leta 2021.

Mestna občina Maribor je z pobudo izkazala interes za vrtec na tej lokaciji, nadaljnji dogovori med Občino in Skladom glede realizacije le tega pa še niso stekli.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi