Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Regional

27. december 2022
KOPER

 

Pozdravljeni,

podajamo vam odgovore na vaša vprašanja:

  1. Ali ste v zadnjih treh letih prejeli kakršnekoli, pisne ali ustne prijave stanovalcev oz upravnika objekta o pojavu plesni na in v objektu?

O pojavi plesni na fasadi v predmetnem objektu smo bili obveščeni s strani upravnika. V letu 2021 in 2022 je Sklad v plane zaradi ukrepov vezanih na Covid 19 uvrščal le nujna vzdrževalna dela in ureditve stanovanj po prenehanju najemnega razmerja. Morebitnih vmesnih prijav o plesni v stanovanjih ali na objektu s strani stanovalcev nismo prejeli.

     2. Zakaj je po vašem mnenju prišlo do pojava vlage in plesni na in v objektu?

Na sam pojav mikroorganizmov na fasadi vpliva več dejavnikov: neposredna okolica stavbe ter prisotnost vegetacije in vode oz. vlage, zaščitenost fasade z nadstreški, pravilno odtekanje vode ter obsevanost s soncem. Pomemben vpliv ima tudi struktura in vpojnost zaključnega fasadnega sloja. Bolj groba površina nudi algam več hrane in boljši oprijem, vpojnejša površina pa vlago zadržuje dlje časa in tako ustvarja pogoje za razvoj mikroorganizmov. V dotičnem primeru se bo naročilo strokovno podjetje, ki bo opravilo pregled stanja ter na podlagi ugotovitev ustrezno strokovno ukrepali.

     3. Kdaj vas je upravljalec objekta obvestil o stanju dotične stavbe?

S pojavom plesni na fasadi smo bili seznanjeni s strani upravnika stavbe v letu 2020.

     4.  Kdaj so pristojne službe nazadnje opravile ogled stavbe, ki je v lasti stanovanjskega sklada?

Vsekakor bomo upravnika stanovanj in upravnika objekta pozvali k celotnemu pregledu zgradbe, tako na stanovanjih kot na skupnih delih ter bomo na podlagi njunih ugotovitev oziroma priporočil tudi po potrebi ustrezno strokovno ukrepali. Glede na navedeno bomo oba upravnika seznanili s tem odgovorom, ter ju pozvali k ukrepanju glede na ugotovljeno.

     5. Če ste bili o stanju, ki je izjemno nevarno za zdravje ljudi obveščeni, zakaj niste poskrbeli za takojšnjo sanacijo, saj so bila nujna vzdrževalna dela dovoljena tudi v času epidemije?

Kot že navedeno smo o stanju fasade bili obveščeni leta 2020, o morebitnem pojavu plesni v stanovanjih pa nismo bili obveščeni. Prav tako pojav tovrstnih zadev na fasadi, ob pravilni izvedbi fasade, ne vpliva na stanje v stanovanjih.

     6. Kdaj načrtujete sanacijo omenjenega objekta? Kdo jo bo izvajal?

Sanacija in obnovitveno barvanje bosta vključena v plan izvedbe za leto 2023. Za sanacijo zunanjega ovoja stavbe se bo preko upravnika pozvalo zunanje strokovno podjetje, ki bo podalo predlog za ureditev zadeve in v kolikor gre za manj zahtevno zadevo (sanacija plesni »pranje fasade in premazovanje s fungicidnimi sredstvi« ter obnovitveno barvanje), bomo ustrezno temu tudi ukrepali.

     7. Ali smatrate, da je stanovanje s plesnivimi stenami funkcionalno uporabno?

Znižana najemnina se najemniku prizna le v primerih izkazane nefunkcionalne uporabe stanovanja ali posameznega prostora. Vezano na dotični primer, nismo prejeli prijave s strani stanovalcev o pojavu plesni v stanovanjih, ki bi sovpadala tudi s prijavljeno plesnijo na fasadi.

     8. Ali boste najemnikom znižali najemnino, v kolikor bodo podali pisno prijavo o pojavu plesni v stanovanjih?

V evidencah Sklada ne beležimo pisne prijave najemnikov na tej lokaciji, v katerih bi bila izpostavljena problematika iz katere bi izhajalo, da posamezno stanovanje ni primerno za uporabo. V kolikor pri določenih stanovanjih obstaja sum na plesen, bomo skladno s tem opravili v stanovanjih tudi meritve vlage ter dinamiko prezračevanja stanovanj.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi

30. marec 2023

Novinarska vprašanja RTV Slo

POD PEKRSKO GORCO
30. marec 2023

Novinarska vprašanja Delo

NAJEMNINE