Novinarska vprašanja

07. januar 2020

Novinarska vprašanja – RTV SLO

neprofitna stanovanja Stanovanjskega sklada RS

Spoštovani,

 

Vezano na vaša novinarska vprašanja, vam v nadaljevanju pošiljamo odgovore:

 

 

  • Kako in kolikokrat preverjate ali tisti, ki živijo v neprofitnih in socialnih stanovanjih še izpolnjujejo cenzus?

Stanovanjski sklad RS preverja izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje neprofitnega najemnega razmerja (ali najemniki neprofitnih stanovanj še izpolnjujejo dohodkovni in premoženjski cenzus) na vsakih 5 let od leta 2017, ko je s spremembo SZ-1 ta postopek postal obvezen za vse najemodajalce neprofitnih stanovanj. V dveh letih je bilo preverjenih 1253 oziroma dobrih 80% najemnikov, ki se jih lahko preverja (ostalih se ne preverja, ker so bivši imetniki stanovanjske pravice, najemniki službenih in namenskih stanovanj oz. so najemno pogodbo sklenili v zadnjih 3 letih).

 

  • Koliko primerov zlorab ste zaznali v zadnjih 5-ih letih? V medijih namreč krožijo informacije, da v neprofitnih stanovanjih živijo tudi ljudje z več tisoč evri dohodkov.

Ugotovljeno je bilo, da 74 od 1253 najemnikov oz. 5,91% najemnikov ne izpolnjuje več pogojev za nadaljevanje neprofitnega najemnega razmerja. Tem najemnikom je bila skladno z zakonom povišana najemnina v tržno najemnino, ki je v višini stroškovne najemnine, ki jo Stanovanjski sklad RS določa za svoja stroškovna stanovanja. V veliki večini primerov gre za najemnike, ki presegajo

premoženjski cenzus, večinoma zaradi nepremičnin v lasti, nekaj zaradi drugega premoženja (delež v gospodarski družbi, lastništvo vrednejših vozil), oziroma gre za kombinacijo premoženja. V 16 od 74 primerov so najemniki presegali dohodninski cenzus, pri čemer so 4 najemniki prejemali mesečne dohodke, ki so za 1.000 – 1.500 EUR presegali mesečni dohodninski cenzus, pri ostalih je šlo za nižje zneske.

 

  • Koliko ljudi živi v neprofitnih stanovanjih več kot 5 let in koliko več kot 10 let?

Od 2888 neprofitnih najemnikov v stanovanjih Stanovanjskega sklada RS jih 2056 v njih živi že več kot 5 let in 1580 več kot 10 let.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi