Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja RTV Slo

30. marec 2023
POD PEKRSKO GORCO

 

Spoštovani,

podajamo vam odgovore na vaša vprašanja:

Kdaj se bodo vselili najemniki iz prvega sklopa razpisa, ki se je že končal?

Prve vselitve so se pričele konec februarja in potekajo aktivno na podlagi izpolnjenih pogojev za najem s strani najemnikov (podpisana najemna pogodba in plačana varščina za stanovanje).

Zakaj je na voljo še nekaj že dokončanih stanovanj v tem naselju, čeprav se je na razpis prijavilo več oseb, kot je na voljo stanovanj?

Za stanovanja, ki so ostala prosta ni bilo v prejetih prijavah izkazanega interesa oz. so jih prosilci sicer navedli v prijavi, vendar so bili v procesu dodeljevanja izbrani za drugo navedeno stanovanje.

Kdo se lahko prijavi za še prosta stanovanja, ki jih niste oddali oz. zanje ni bilo najemnikov?

Za najem stanovanj se lahko prijavi vsak, ki izpolnjuje razpisne pogoje in sicer da ima v času vložitve prijave državljanstvo Republike Slovenije ali dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji razen prosilcev, ki so že bili v javnem najemnem stanovanju v Republiki Sloveniji za nedoločen čas in nimajo poravnanih vseh obveznosti iz predhodnih najemnih razmerij ali drugih sodelovanj s Skladom ali drugimi javnimi najemodajalci ali jim je bila najemna pogodba odpovedana zaradi kršitev, oziroma uporabljajo stanovanja Sklada ali drugih javnih najemodajalcev brez pravnega naslova, se na ta razpis ne morejo prijaviti in se morebitna prijava izloči kot neustrezna.

Se lahko prijavi za najem le-teh tudi kdo, ki sprva ni izpolnjeval pogojev (npr. za enosobna stanovanja nekdo, ki je starejši od 35 let?)

Glede na dejstvo, da se na posamezna stanovanja prijavlja različno število prosilcev so v razpisu navedenatudi merila za oblikovanje vrstnega reda. Tako ima v primeru večjega števila prosilcev za posamezno stanovanje prednost pri izboru najemnikov prosilec iz višje prednostne kategorije znotraj prednostne skupine. Če je prednostnih prosilcev za posamezno stanovanje po upoštevanju navedenih prednostnih skupin in kategorij še vedno več, je med njimi izveden naključen računalniški izbor na način, opisan v protokolu izbora najemnikov, ki je objavljen na spletni strani Sklada.

Starost prosilca do 35 let je samo ena izmed prednostnih kategorij in ne pogoj. Tako se lahko mlada oseba (za mlado osebo se šteje, če je prosilec star do 35 let) prijavi na katerokoli stanovanje vendar se pri izboru upoštevajo še ostale prednostne kategorije. Vsi razpisni pogoji in prednostne kategorije so razvidni v razpisu, ki je objavljen na povezavi  www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/dokumentacija

Kdaj bo objavljen razpis za 2. fazo stanovanj v tem naselju?

Razpis za najem preostalih stanovanj (Pod Pekrsko gorco – 2. faza s 158 najemnimi stanovanji) bo objavljen po zaključku vseh potrebnih postopkov ob zaključku gradnje, odprave napak in končnega prevzema stanovanj.

Kako daleč ste z razgovori z Mestno občino Maribor glede najema vrtčevskih prostorov? Kje se zatika?

Mestna občina Maribor in Stanovanjski sklad RS sta se uspela dogovoriti, da bo občina prostore namenjene vrtčevski dejavnosti lahko uporabljala brezplačno za obdobje enega leta. V tem času se je Mestna občina Maribor zavezala, da bo v okviru naslednjega proračuna zagotovila finančna sredstva za odkup predmetnega prostora.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

25. maj 2023

Novinarska vprašanja Delo

STANOVANJSKI SKLAD RS
22. maj 2023

Novinarska vprašanja Večer

OSKRBOVANA STANOVANJA
15. maj 2023

Novinarska vprašanja Maribor 24

POD PEKRSKO GORCO