Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja – RTV Slovenija

03. junij 2021
GRADNJA STANOVANJ DO LETA 2025

 

V spodnjem tekstu vam pošiljamo odgovore na vaša vprašanja:

  • Koliko stanovanj naj bi skupaj z občinskimi stanovanjskimi skladi zgradili do leta 2025? Drži, da okoli 10 tisoč najemnih stanovanj?
  • Koliko javnih najemnih stanovanj boste zgradili vi do leta 2025 (po letih)?
  • Koliko enot je trenutno v gradnji? Katerih velikosti
  • Kaj je v pripravi, kdaj bodo začetku gradenj, koliko enot, kje … ?

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025 (ReNSP15–25) je bila sprejeta z namenom in ciljem ureditve razmer na stanovanjskem področju ter hkrati z dolgoročnim zagotavljanjem kakovosti bivanja za vse populacije ljudi. Vloga glavnega izvajalca nacionalne stanovanjske politike je bila dodeljena Stanovanjskemu Skladu Republike Slovenije, javnemu Skladu (v nadaljevanju: Sklad). Sklad je kot izvajalec ukrepov in aktivnosti stanovanjske politike na nacionalni ravni glavni ponudnik javnega fonda najemnih stanovanj. Tako je eden od osnovnih ciljev Sklada skrb za uravnoteženo ponudbo primernih najemnih stanovanj za vse skupine prebivalstva prednostno mladim, mladim družinam, družinam ter starejši populaciji.

Sklad zagotavlja javni najemni stanovanjski fond kot:

  1. investitor lastnih gradenj najemnih stanovanj,
  2. sofinancer in soinvestitor v sodelovanju z občinami in drugimi prosilci oz. ponudniki s Programom sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot ter s Programom sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe in
  3. kupec na podlagi Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj.

Sklad bo v sklopu lastnih investicij do leta 2021 in 2022 v Ljubljani, Mariboru in Kopru, zaključil gradnjo 1137 javnih najemnih stanovanj (od tega 85 oskrbovanih stanovanj za starejše). Stanovanja so različnih velikosti (v povprečju od 35 do 85m2 stanovanjskih površin), v sklopu pilotnega projekta Skupnost za mlade Gerbičeva pa manjše bivalne enote za bivalno osamosvojitev  mladih od 18 do 29 leta starosti. Do leta 2025 ima Sklad v sklopu lastnih investicij namen zgraditi še 446 javnih najemnih stanovanj (od tega 28 oskrbovanih stanovanj za starejše) na različnih lokacijah v Sloveniji (Izola, Novo mesto Jesenice, Kranj in Lukovica). Prav tako Sklad pripravlja investicije  na daljši rok za pridobitev  1460 javnih najemnih stanovanj (od tega 90 oskrbovanih stanovanj za starejše) na različnih lokacijah po Sloveniji (Ljubljana, Novo mesto, Nova Gorica, Maribor, Kranj) sukcesivno  z začetkom gradnje od leta 2025. Razvoj investicij v naslednjih letih  je odvisen  od zagotovitve sistemskega vira financiranja, višjega obsega zadolževanja ter izvedbe ostalih ukrepov na strani države.

V skladu z določili Programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020, bo v letošnjem in naslednjem letu dokončanih še 575 stanovanjskih enot (od tega jih bo 58 v lasti Sklada)  na različnih lokacijah v Sloveniji (Ljubljana, Celje, Rogaška Slatina, Koper, Slovenske Konjice in Zreče). V prihodnosti, po objavi novega programa, namerava Sklad do konca leta 2025, v primeru zadostnih sredstev, zagotoviti 100 bivalnih enot in 400 stanovanj s parkirnimi mesti.

V skladu z določili Programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020, bo v letošnjem in naslednjem letu dokončanih še 44 stanovanjskih enot v Celju in Šmarju pri Jelšah (od tega 15 v lasti Sklada). V prihodnosti, po objavi novega programa, namerava Sklad do konca leta 2025, v primeru zadostnih sredstev, pridobiti do 150 novih oskrbovanih stanovanj in 50 mest v domovih za ostarele.

Na podlagi Javnega poziva za nakupe stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj pa je v gradnji in realizaciji 241 stanovanjskih enot (Kočevje, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Črnomelj, Murska Sobota in Podčetrtek). Z nakupi preko javnega poziva in na javnih dražbah Sklad do konca leta 2025 načrtuje v primeru razpoložljivih sredstev skupno pridobiti 500 dokončanih stanovanj za javni najem.

Oba programa in javni poziv so se zaključili z 31.12.2020. Sklad je v sprejeti Poslovni politiki Sklada za obdobje 2021 do 2025 (sprejeta v marcu 2021 s strani Vlade RS) ter v Poslovnem in finančnem načrtu za leti 2021/2022 (ki je še v postopku sprejema s strani ustanovitelja, ki ga zastopa Vlada RS) predvidel, da bodo tudi za novo obdobje sprejeti novelirana programa in javni poziv. Sprejem je predviden po sprejemu Poslovnega in finančne načrta Stanovanjskega sklada RS za leti 2021 in 2022, ki je še v postopku na Vladi RS.

 

 

 

 


Preberite tudi

27. september 2021

Novinarsko vprašanje Časnik Delo

NENASELJENA STANOVANJA V SLOVENIJI
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Ostro.si

JAVNA NAJEMNA STANOVANJA
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Cekin.si

NAJEMNIKI NEPROFITNIH STANOVANJ
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Bistričan.si

SLOVENSKA BISTRICA