Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja RTVSlo

26. januar 2023
RAZPIS POD PEKRSKO GORCO

 

Spoštovani,

podajamo vam odgovore na vaša vprašanja:

Koliko prijav je prispelo?

Stanovanjski sklad RS je dne 26.1.2023 izvedel izbor najemnikov stanovanj, ki so prijave za najem stanovanj oddali skladno s terminskim planom, in sicer v času od 22.11.2022 do vključno 9.12.2022. V izboru je bilo upoštevanih 627 prijav prosilcev.

Ali je že bil opravljen izbor in ali so oddana vsa stanovanja?

Stanovanjski sklad RS je dne 26.1.2023 izvedel izbor najemnikov stanovanj. V ponudbi je bilo na voljo 182 stanovanj v Mariboru, od tega je bilo 176 stanovanj oddanih. Neoddanih stanovanj ostaja 6, ki pa so namenjena gibalno oviranim osebam.

Kateri prosilci so imeli prednost oz. dobili več točk?

Prednost pri izboru najemnikov so imeli prosilci, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje, med njimi pa mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom, družine, mlade osebe in ostali.

Kdaj se bodo lahko prvi najemniki vselili?

Izbor najemnikov se je izvedel 26.1.2023. Po podpisih najemnih pogodb in plačilu varščine se bodo prvi najemniki lahko vselili najverjetneje v drugi polovici meseca februarja 2023.

Ali je z MO že sklenjena pogodba o najemu prostora za dva oddelka vrtca Studenci, ki naj bi bila v soseski?

Stanovanjski sklad RS je znotraj soseske Pod Pekrsko gorco zagotovil prostore za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje, in sicer se za oddajo oziroma prodajo prostora za dvooddelčni vrtec s površino 277,50 m2 dogovarja z Mestno občino Maribor. Prav tako z Mestno občino Maribor potekajo dogovori glede  pridobitve zemljišča za izgradnjo šest oddelčnega vrtca na Studencih.

Kdaj bo objavljen razpis za 60 oskrbovanih stanovanj Pod pekrsko gorco?

Razpis za najem oskrbovanih stanovanj bo objavljen v sklopu Javnega razpisa za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem in sicer po zaključku vseh potrebnih postopkov ob zaključku gradnje, odprave napak in končnega prevzema stanovanj. Stanovanja bodo ponujena v najem takoj, ko bodo vzpostavljeni vsi potrebni pogoji za objavo v razpisu, zato vam v tem trenutku ne moremo podati podrobnejših informacij.

Kdaj bo končan tudi drugi del soseske, koliko in kakšna stanovanja bodo na voljo tam?

Razpis za najem preostalih stanovanj (Pod Pekrsko gorco – 2. faza s 158 najemnimi stanovanji) bo objavljen po zaključku vseh potrebnih postopkov ob zaključku gradnje, odprave napak in končnega prevzema stanovanj.

Stanovanja bodo glede na projekt enakih velikosti kot v 1. fazi.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

30. marec 2023

Novinarska vprašanja RTV Slo

POD PEKRSKO GORCO
30. marec 2023

Novinarska vprašanja Delo

NAJEMNINE