Novinarska vprašanja

08. oktober 2019

Novinarska vprašanja – Siol.net

gradnja Skupnosti za mlade Gerbičeva, Ljubljana

Novinarska vprašanja:

Spoštovani, zanima me, na kateri točki je projekt izgradnje stanovanj v okviru Skupnosti za mlade Gerbičeva.

Zanima me tudi, koliko bo okvirna najemnina stanovanjskih enot (omenjal se je znesek 100 evrov mesečno).

Zanima me še, kdaj bo izvajalec začel z deli in kdaj je predvidena vselitev prvih stanovalcev.

Koliko je ocenjena vrednost investicije in kdo je izvajalec del?

Kdaj ocenjujete, da bo objekt zgrajen oziroma kdaj se bodo vanj lahko vselili prvi stanovalci. Razumem, da težko določite natančen datum, a gotovo imate kakšno oceno. Je to v drugi polovici 2020 ali morda v letu 2021?

 

Odgovori na novinarska vprašanja:

Spoštovani,

Projekt Skupnosti za mlade Gerbičeva je trenutno v fazi podpisovanja pogodbe z izvajalcem del.

Ciljna cena za posteljo po investicijskem programu je bila 100 eur / posteljo. Končna cena po enoti, v odvisnosti na število postelj, pa bo določena glede na dejanske stroške investicije in odločitev Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada RS.

Najugodnejši ponudnik na razpisu je bilo podjetje Dema Plus d.o.o., uvedba v delo se predvideva konec meseca oktobra 2019. Rok za pridobitev uporabnega dovoljenja je 15 mesecev. Ocenjena vrednost del je 5.054.277,00 EUR.

Predviden zaključek gradnje je v letu 2021.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi