Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja – Sobotainfo

07. junij 2021
NEPROFITNA STANOVANJA - KOCLJEVA ULICA, MURSKA SOBOTA

 

Neprofitna stanovanja na Kocljevi ulici v Murski Soboti.

  • Koliko stanovanj bo za oddajo?
  • Kdaj bodo odprte prijave – kje in kako se interesenti lahko prijavijo?
  • Kakšni so pogoji?

 

Stanovanjski sklad RS je na Kocljevi v Murski Soboti na podlagi Javnega poziva za nakup izvedel nakup 27 stanovanj s pripadajočimi parkirnim mesti.

Vsa stanovanja bodo na voljo za dolgoročni najem po stroškovni najemnini.

Najemniki oziroma najemnice stroškovnih stanovanj so lahko popolno poslovno sposobne fizične osebe, če imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji ter pravne osebe zasebnega in javnega prava oziroma organizacije, vse s sedežem v Republiki Sloveniji.

Prednostne kategorije objavljenega razpisa za oddajo stanovanj v stroškovni najem so mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom, družine ter mlade osebe do 29. leta starosti. Znotraj teh kategorij imajo prednost prosilci, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje. Celotna razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Stanovanjskega sklada RS (http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/).

Stanovanja bodo predvidoma dokončana proti koncu leta 2021, najemnikom Stanovanjskega sklada RS pa bodo na voljo po vključitvi stanovanj v ponudbo preko javnega razpisa, in sicer po dokončanju gradnje, pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj in prevzemu stanovanj s strani Stanovanjskega sklada RS.

 


Preberite tudi

27. september 2021

Novinarsko vprašanje Časnik Delo

NENASELJENA STANOVANJA V SLOVENIJI
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Ostro.si

JAVNA NAJEMNA STANOVANJA
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Cekin.si

NAJEMNIKI NEPROFITNIH STANOVANJ
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Bistričan.si

SLOVENSKA BISTRICA