Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja STA

23. februar 2024
KOROŠKA

 

Spoštovani,

podajamo vam odgovore na vaša vprašanja: 

Kdaj se bo zaključila gradnja bloka v Radljah ob Dravi (točna lokacija je kje)? Za koliko stanovanj gre, kdaj jih boste dali v najem oz. kdaj se bodo lahko prvi stanovalci vselili? Kakšno je zanimanje za stanovanja v Radljah? Kako veliko so ta stanovanja? Komu bodo vse namenjena?

Gradnja stanovanj v bloku Hmelina v Radljah ob Dravi se bo predvidoma zaključila konec aprila 2024. V novem objektu bo zagotovljeno 28 novih javnih oskrbovanih stanovanj po neprofitni najemnini, ki bodo na voljo predvidoma v sredini leta 2024. Za projekt nakupa oskrbovanih stanovanj Hmelina je Sklad pridobil tudi sredstva sofinanciranja EU iz naslova Načrta za odpornost in okrevanje s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. Vsa stanovanja so dvosobna, v velikosti od 43 do 60 m2.

Razpis za najem oskrbovanih stanovanj bo objavljen po zaključku vseh potrebnih postopkov, odprave napak, končnega prevzema in po dokončanju opremljanja stanovanj, predvidoma v sredini leta 2024. Vselitve izbranih najemnikov bodo potekale po predvidenem izboru najemnikov določenim v razpisu, na podlagi podpisanih najemnih pogodb in doplačilu varščine, s strani pooblaščenega upravnika po dogovorjenem razporedu.

V nadaljevanju posredujemo še nekaj osnovnih pogojev Javnega razpisa za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem in sicer:

  1. starost prosilcev nad 65 let;
  2. dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji;
  3. ustrezno zdravstveno stanje prosilca, ki mora omogočati samostojnost bivanja ob organizirani pomoči, tako da oseba ne potrebuje popolnega institucionalnega varstva v zavodu oziroma domu starejših občanov. Enako velja za zakonskega/zunajzakonskega partnerja najemnika oz. uporabnika;
  4. prosilec ali zakonski/zunajzakonski partner najemnika oz. uporabnik ne sme biti lastnik nepremičnega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja, , ki za enega člana znaša 18.489,60 eur, za dva člana 22.598,40 eur in za 3 člane 28.761,60 eur razen v primeru, da se v prijavi uveljavlja prednost z oddajo lastnega nepremičnega premoženja v najem v okviru Javne najemne službe

Enako kot pod točko 1. me zanima tudi za vaš projekt na Ravnah na Koroškem?

Gradnja stanovanj v bloku A »Vrata Javornika« na Ravnah na Koroškem se bo predvidoma zaključila konec marca 2024. V novem objektu bo zagotovljeno 35 novih javnih najemnih stanovanj po neprofitni najemnini, ki bodo na voljo predvidoma v sredini  leta 2024. Za projekt nakupa javnih najemnih stanovanj Vrata Javornika je Sklad pridobil tudi sredstva sofinanciranja EU iz naslova Načrta za odpornost in okrevanje s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. Stanovanja so dvosobna v velikosti od 41 do 49 m2 in trosobna v velikosti od 66 do 73 m2.

Razpis za najem stanovanj bo objavljen po zaključku vseh potrebnih postopkov, odprave napak in končnega prevzema, predvidoma v sredini leta. Vselitve izbranih najemnikov bodo potekale   po predvidenem izboru najemnikov določenim v razpisu, na podlagi podpisanih najemnih pogodb in doplačilu varščine, s strani pooblaščenega upravnika po dogovorjenem razporedu.

Stanovanjski sklad RS oddaja stanovanja v javni najem in sicer na podlagi Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem, ki je objavljen na spletni strani http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/. V nadaljevanju navajamo nekaj osnovnih kriterijev Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem, pri čemer opozarjamo, da veljajo vsakokratna določila, ki jih vsebujejo objavljeni javni razpisi in da gre za splošno povzemanje trenutnih določb:

Najemniki oziroma najemnice stanovanj so lahko le popolno poslovno sposobne fizične osebe, ki imajo v času vložitve prijave državljanstvo Republike Slovenije ali dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. Uporabniki stanovanja morajo imeti v času vložitve prijave vsaj dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji. Prednost pri najemu imajo prosilci, ki ustrezno dokažejo, da prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oziroma tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega, znotraj te kategorije pa mlade družine, družine z otroki, družine s starejšimi otroki, mladi do 35 let in ostali. Podrobneje so prednostne kategorije opredeljene v Javnem razpisu za oddajo stanovanj.

Najem stanovanja se lahko izvede za določen čas, ki ne more biti krajši od 1 leta ali za nedoločen čas z odpovedno dobo dveh mesecev.

Prosilci, ki so zainteresirani za najem morajo oddati spletno prijavo (na spletni strani https://prijava.najem.ssrs.si/) in ob prijavi oziroma najkasneje do zadnjega dne vsakokratnega termina za oddajo prijav kot dokazilo za resnost ponudbe, vplačati znesek v višini 500,00 EUR na transakcijski račun Sklada št. 01100-6270960211 z oznako/sklic 00 7189-2022.  Vplačani znesek se izbranemu prosilcu všteje kot del varščine, neizbranim prosilcem pa se vplačani znesek vrne najkasneje v petih delovnih dneh po vsakokratnem izboru. Razliko do polne varščine za najeto stanovanje, ki znaša 6 mesečnih najemnin, najemnik plača ob podpisu najemne pogodbe oziroma vselitvi v stanovanje.

Poudarjamo, da Stanovanjski sklad RS oddaja stanovanja skladno s stanovanjsko zakonodajo, ReNSP15-25 in svojimi akti poslovanja

Ali je v teku oz. ali načrtujete v kratkem še kakšen podoben projekt na Koroškem? Kako ocenjujete stanovanjski trg na Koroškem,    kakšne so potrebe/zanimanje po stanovanjih, ki jih vi ponujate? Koliko stanovanj trenutno oddajate na Koroškem (brez projektov v Radljah in na Ravnah) in kje vse?

Stanovanjski sklad RS na območju Koroške trenutno nima novih projektov v načrtu. Na tem območju ima v lasti 136 ((Mežica 22, Prevalje 12, Ravne 9, Slovenj Gradec 93) stroškovnih najemnih stanovanj in 529 ( Črna na K. 27, Dravograd 19, Mežica 19, Mislinja 4, Podvelka 27, Prevalje 42, Radlje 11, Ravne 334, Ribnica na Pohorju 16, Slovenj Gradec 24, Vuzenica 6) neprofitnih najemnih stanovanj. Večina stanovanj je stalno zasedenih.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad


Preberite tudi

04. julij 2024

Novinarska vprašanja Maribor info

MARIBOR POBREŽJE
20. junij 2024

Novinarska vprašanja Glas gospodarstva

NAČRTI IN INVESTICIJE
20. junij 2024

Novinarska vprašanja Maribor 24

GRADNJA V MARIBORU
17. junij 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

FINANCIRANJE