Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Štajerski tednik

17. januar 2023
NAČRTI SSRS

 

Spoštovani,

podajamo vam odgovore na vaša vprašanja:

Kje (v katerih mestih oz. krajih) bo Stanovanjski sklad letos začel graditi nova stanovanja? In koliko kje?

Sklad kot investitor trenutno gradi skupaj 319 stanovanjskih enot (od tega 30 oskrbovanih stanovanj) na lokacijah v Mariboru, Ljubljani in Kopru.

V tem letu bo Sklad začel tudi z gradnjo 103 stanovanjskih enot v Novem mestu. V pripravi so projekti (prostorski akti, pridobivanje gradbenih dovoljenj, projektiranje, javna naročila …) za zagotovitev dodatnih 490 stanovanj, katerih gradnja naj bi se pričela v letih 2024 in 2025 (od tega 28 oskrbovanih stanovanj) na lokacijah na Jesenicah, v Lukovici, Kranju, Lendavi, Ljubljani in Novi Gorici.

Na podlagi Skladovih programov sofinanciranja (soinvestitorstvo in posojila) zagotavljanja javnih najemnih stanovanj in stanovanjskih enot za starejše se v tem letu zaključuje gradnja 382 stanovanjskih enot (od tega 48 oskrbovanih stanovanj) na lokacijah Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Celje, Ljubljana, Koper in Trbovlje, začela pa se bo gradnja 81 javnih najemnih stanovanj v Novem mestu.

Na podlagi javnih pozivov za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj bo Sklad v tem letu zaključil projekte nakupov 39 stanovanj na lokacijah Sv. Ana in Ravne na Koroškem, začela pa se je tudi gradnja objekta z 28 oskrbovanimi stanovanji na lokaciji Radlje ob Dravi.

Kateri so viri financiranja gradnje?

Zgoraj navedeni projekti se financirajo iz lastnih sredstev ter nepovratnih sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) za katere še niso podpisane pogodbe o dodelitvi finančnih sredstev in sofinanciranja – posojila s strani Razvojne banke Sveta Evrope CEB.

Boste v kratkoročnem obdobju (letu, dveh) morebiti gradili tudi na Ptuju ali v Ormožu? Če DA: na kateri lokaciji, koliko stanovanj, kdaj bi pričeli graditi? Če NE: zakaj? Po kakšnem ključu izbirate lokacije, kjer gradite?

Zaenkrat nimamo v načrtu gradnjo na lokacijah Ptuj in Ormož. Prav tako Mestna občina Ptuj in Občina Ormož zaenkrat nista prijavili projekte na Skladove programe sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj in stanovanjskih enot za starejše.

Koliko stanovanj imate v lasti oz. s kolikimi upravljate?

Stanovanjski sklad RS ima v lasti 5.079 stanovanj ter v upravljanju skupaj (v lasti in brezplačni uporabi) 5119 stanovanj.

Koliko novih stanovanj nameravate pridobiti (zgraditi, kupiti …) v srednjeročnem obdobju naslednjih pet let – da gre za resne načrte, kar pomeni zagotovljena sredstva, dokumetacijo, dovoljenja itd.?

V sklopu lastnih investicij Sklada  je v gradnji in pripravi za gradnjo od leta 2023 do leta 2025/2026 – 912 stanovanj na lokacijah po celi Sloveniji (Maribor, Ljubljana, Koper, Novo mesto, Jesenice, Kranj, Lukovica, Nova Gorica, Lendava). V pripravi za gradnjo po letu 2025 –  okvirno 1280 stanovanjskih enot (Ljubljana, Maribor, Kranj, Novo mesto, Lendava, Dragomelj, Jesenice). V sklopu Programov bo do leta 2024 ter glede na trenutno odobrene projekte zagotovljeno 463 stanovanjskih enot ter v sklopu zaključenih nakupov 67 stanovanjskih enot.

Posamezne številke so predstavljene v odgovoru na prvo vprašanje.  

Obseg in dinamika investicij v naslednjih letih sta predvsem odvisni od zagotovitve sistemskega vira financiranja, višjega obsega zadolževanja ter izvedbe ostalih ukrepov na strani države, vključno s kadrovsko okrepitvijo Sklada.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

30. marec 2023

Novinarska vprašanja RTV Slo

POD PEKRSKO GORCO
30. marec 2023

Novinarska vprašanja Delo

NAJEMNINE