Novinarska vprašanja

08. maj 2020

Novinarska vprašanja – Štajerski tednik

stanovanja Stanovanjskega sklada RS v dvorcu Zavrč

Spoštovani,

 

Vezano na vaša novinarska vprašanja, vam v nadaljevanju pošiljamo odgovore:

 

  1. Kateri del dvorca je v lasti Stanovanjskega sklada RS? – Koliko stanovanj (ali drugih prostorov)in koliko kvadratnih metrov meri posamezna enota?

Sklad ima v lasti štiri posamezna stanovanja, od tega se eno stanovanje nahaja v pritličju v izmeri 72,72 m2, ostala tri pa se nahajajo v 1. nadstropju dvorca (eno v izmeri 63,21 m2, eno v izmeri 51,98 m2 in eno v izmeri 65,93 m2).

 

  1. Ali so stanovanja trenutno v uporabi? V kakšni obliki (so v najemu,…)?

Vsa zgoraj omenjena stanovanja so trenutno v uporabi in sicer v neprofitnem najemu.

 

  1. Kakšni so načrti sklada glede nepremičnin? Jih nameravate ohraniti v lasti ali razmišljate o prodaji?

Trenutno dokončna odločitev še ni sprejeta, saj so stanovanja zasedena z najemniki. V prihodnje obstaja možnost, da bomo nepremičnine zaradi starosti in potrebnih stroškov za vzdrževanje in sanacijo ponudili tudi v prodajo preko elektronske javne dražbe.

 

  1. Pred kratkim so si dvorec ogledali predstavniki Zavoda za ohranjanje kulturne dediščine, ki so že na licu mesta ugotovili, da bo na in v celotnem objektu potrebno izvesti kar nekaj sanacijskih del. Opozorili pa so, da je sanacija v veliki meri odvisna od dogovora med vsemi lastniki. Zanima me, ali je kontakt z drugimi lastniki objekta že vzpostavljen in ali se boste udeležili skupnega sestanka na to temo?

Kontakt z drugimi etažnimi lastniki za potrebe izvajanja vzdrževalnih del na skupnih delih in napravah se po potrebi vzpostavlja preko našega pooblaščenega upravnika stanovanj PSS Ptuj d.o.o.. Glede na samo zahtevnost sestanka se bo prav tako po potrebi udeležil pooblaščeni upravnik stanovanj, ki nam bo prenesel vse informacije oz. odstopil morebitne sklepe v odločanje.

 

  1. Kakšna je vizija sklada glede izvedbe potrebnih del? Je vlaganje v sanacijo objekta namen sklada?

Glede na sam obseg investicijsko vzdrževalnih del na skupnih delih kakor tudi posledično zagotavljanje primernosti stanovanj za potrebe nadaljnjega najema ter ob upoštevanju  izpolnjevanja pogojev ZVKD, bo SSRS stanovanja verjetno prodal. SSRS je manjšinski lastnik. Neprofitna najemnina ne prenese takega stroška obnove objekta, prav tako pri tovrstnih primerih ni zagotovila, da bo sanacija uspešna.

 

  1. Kot so predstavniki ZVKD ugotovili, je nujna sanacija fasade, kjer omet na večji površini grozi, da bo padel in s tem ogroža varnost vseh stanovalcev? Ali se s tem strinjate in boste kot lastnik pristopili k odstranjevanju nevarnosti na eni strani in k sanaciji fasade na drugi?

Kot vedno se  SSRS pridružuje volji večine etažnih lastnikov tako, da bo pristopil v svojem deležu k odstranjevanju nevarnosti kakor tudi sanaciji fasade. Pri tem pa moramo poudariti, da objekt nima upravnika objekta in je potreben dogovor z večinskim lastnikom.

 

  1. Kdaj bi lahko kot lastnik poskrbeli za izvedbo nujnih sanacijskih del in kakšne so finančne omejitve sklada glede možnih investicij v letu 2020 in v letu 2021?

SSRS ni večinski lastnik, zato ne more samovoljno posegat v skupne dele objekta in sprejemati sam odločitev. Glede na stanje dvorca leto gradnje 1717 je potrebno predhodno izvesti sledeče:

–              vrsta rabe dvorca (smotrnost neprofitnega najemna ob upoštevanju investicije in nadaljnjega zagotavljanja primernosti stanovanj po sanaciji),

–              analizo celotne sanacije objekta z oceno energetske obnove, kakor tudi zagotovitve preprečevanja vlage,

–              v primeru celovite prenove je primerno, da se izvede tudi statična presoja objekta,

–              upoštevanje pogojev ZVKD-ja.

V prihodnje obstaja možnost, da bomo nepremičnine zaradi starosti in potrebnih stroškov za vzdrževanje in sanacijo ponudili v prodajo preko elektronske javne dražbe.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi