Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Tarča

03. januar 2024
NAJEMNINE V SLOVENIJI

 

Spoštovani,

podajamo vam odgovore na vaša vprašanja.

Koliko nepremičnin ste v okviru Službe za javni najem stanovanj pridobili v letu 2023? Ali ste vse oddali najemnikom, kolikšne so cene najemnin?

Na razpis zbiranja ponudb najemodajalcev smo do dne 03.01.2024 prejeli 34 ponudb lastnikov nepremičnin, 27 ponudb v letu 2022 in 7 ponudb v letu 2023. V letu 2023 smo z enim najemodajalcem podpisali najemno pogodbo, prevzeli stanovanje v posest ter ga nato oddali naprej v podnajem upravičencu do podnajemnega stanovanja. Z ostalimi ponudniki žal do sklenitve pogodbe ni prišlo, in sicer iz razloga zakonsko določene višine najemnine, ki se ponudnikom zdi nestimulativna glede na to, da je na trgu za najem veliko povpraševanje.

Stanovanjski sklad RS v okviru izvajanja tega instituta trenutno oddaja v podnajem sedem nepremičnin, od tega šest stanovanj in eno hišo. Nepremičnine so v velikosti med 36 m2 in 106 m2 najemnina za podnajemnike pa se giblje med 124,33 EUR do 332,06 EUR. Trenutno imamo oddane v podnajem vse nepremičnine, ki smo jih pridobili s strani lastnikov.

Ali imate na stanovanjskem skladu oceno, koliko stanovanj je v Sloveniji praznih?

Stanovanjski sklad RS ni pristojen za zbiranje podatkov, po katerih sprašujete in zato z njimi ne razpolaga. Predlagamo, da se obrnete na ministrstvo pristojno za stanovanjske zadeve, saj Stanovanjski zakon določa, da ima država na stanovanjskem področju med ostalimi pristojnostmi in nalogami tudi naloge, da določa stanovanjsko politiko v razvojnem in prostorskem načrtu države; določa nacionalni stanovanjski program ter zagotavlja sredstva za njegovo izvedbo; skrbi za razvojno raziskovalno dejavnost na stanovanjskem področju; spremlja višino najemnine po vrstah najemnih stanovanj na nivoju regije in države; in vodi evidence, registre in statistične podlage za spremljanje in izvajanje stanovanjske politike.

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

04. julij 2024

Novinarska vprašanja Maribor info

MARIBOR POBREŽJE
20. junij 2024

Novinarska vprašanja Glas gospodarstva

NAČRTI IN INVESTICIJE
20. junij 2024

Novinarska vprašanja Maribor 24

GRADNJA V MARIBORU
17. junij 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

FINANCIRANJE