Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja – Večer

07. oktober 2020
najemna stanovanja SSRS v Slovenj Gradcu

Spoštovani, vezano na vaša novinarska vprašanja, vam v nadaljevanju pošiljamo odgovore:

 

Zanima me, kdaj bodo stanovanja na voljo občanom za najem, kdaj bo objavljen razpis?

Stanovanjski sklad RS je 20 stanovanj v Slovenj Gradcu, Vile Homški park v najem preko javnega razpisa ponudil 2.10.2020. Trenutni rok za oddajo prijav in plačilo zneska za resnost najema je do vključno 21.10.2020.

 

Kakšni so pogoji, da se lahko stanovanje pridobi?

Najemniki oziroma najemnice stanovanj so lahko popolno poslovno sposobne fizične osebe, če imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji ter pravne osebe zasebnega in javnega prava oziroma organizacije, vse s sedežem v Republiki Sloveniji. V primeru več prijav za določeno stanovanje se pri dodelitvi stanovanja v najem upoštevajo prednostne kategorije, ki so določene v razpisu: mlada družina, družina z osnovnošolskim otrokom, družina in mlade osebe.

 

Prosilci, ki so zainteresirani za najem morajo oddati prijavo in ob prijavi oziroma najkasneje do zadnjega dne termina za oddajo prijav kot dokazilo za resnost ponudbe, vplačati znesek v višini 500,00 EUR. Vplačani znesek se izbranemu prosilcu všteje kot del varščine, neizbranim prosilcem pa se vplačani znesek vrne najkasneje v petih delovnih dneh po vsakokratnem izboru. Razliko do polne varščine za najeto stanovanje, ki znaša 6 mesečnih najemnin, najemnik plača ob podpisu najemne pogodbe.

 

Kdaj bodo vseljiva?

Izbor najemnikov, ki bodo prijave oddali do vključno 21.10.2020, bo potekal 29.10.2020, tako da se bodo prvi najemniki lahko v stanovanja vselili že v mesecu novembru, v kolikor bodo izpolnjeni pogoji in sicer podpisane najemne pogodbe in plačane varščine.

 

Prosim še za cene najema stanovanja. Koliko za kvadratni meter in morebiti primer, koliko velja enosobno stanovanje in koliko je potrebno odšteti za dvosobno stanovanje (če navedete tudi kvadraturo stanovanja). Zanima me še, kaj pripada stanovanjem (parkirna mesta, skupni prostori, klet…). In tudi kakšne so velikosti stanovanj.

Mesečna najemnina za enosobna stanovanja z uporabno površino od 34,4 m2 do 40,1 m2 znaša med 244,00 € in 255,00 €, za dvosobno stanovanje z uporabno površino 56,8 m2 znaša 393,00 €, za dvosobna stanovanja s kabinetom z uporabno površino od 52,6 m2 do 56,8 m2 znaša med 367,00 € in 388,00 € ter za trosobna stanovanja z uporabno površino od 62,5 m2 do 71,4 m2 med 426,00 € in 488,00 €.

Vsem stanovanjem pripada parkirno mesto na nivoju terena ter shrambe. Te se pri manjših stanovanjih nahajajo v pritličju objekta, pri večjih pa v samih stanovanjih.

 

Na ulici namreč ljudje razpravljajo, da je najemnina visoka. Lahko prosim to pojasnite/komentirate?

Najemnina je določena za vsako stanovanje posebej in je odvisna od nabavne vrednosti nepremičnine.  Prepričani smo, da ponujamo v najem kakovostno grajeni objekt z uporabnimi tlorisi stanovanj, ki omogočajo kakovostno bivanje in zadovoljstvo uporabnikov. Naj še poudarimo, da imajo najemniki možnost, ob izpolnjevanju pogojev, prejeti subvencijo najemnine, o kateri na podlagi prejete vloge odloči pristojni Center za socialno delo.

 

Zanima me še, če bodo kje drugje na Koroškem v kratkem na voljo stanovanja, ki jih je oz jih bo odkupil stanovanjski sklad in kje ter koliko (morebiti v Mežici)?

V naslednjem letu se bo zaključila gradnja stanovanj še na dveh projektih in sicer 27 oskrbovanih stanovanj v neposredni bližini Vile Homški park in 40 stroškovnih najemnih stanovanj na drugi lokaciji v Slovenj Gradcu. Poleg tega bo še v letošnjem letu dokončana gradnja 19 stroškovnih najemnih stanovanj v Mežici.

 

In koliko neprofitnih oz najemniških (kateri termin je pravi?) stanovanj skupno ima sklad na Koroškem?

Sklad ima v vseh koroških občinah 545 neprofitnih najemnih in 35 stroškovnih najemnih stanovanj.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi

03. marec 2021

Novinarska vprašanja – KOČEVAR

Kočevska rezidenca
03. marec 2021

Novinarska vprašanja – POP TV

VAROVANA STANOVANJA
12. februar 2021

Novinarska vprašanja – Večer

Stanovanja v Mariboru
12. februar 2021

Novinarsko vprašanje – Oštro

Naselje ob Borovniščici - Borovnica