Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarsko vprašanje – Dnevnik

12. november 2020
tožba etažnih lastnikov, Mesarska cesta, Ljubljana

Spoštovani,

vezano na vaša novinarska vprašanja, vam v nadaljevanju pošiljamo odgovore:

 

  1. Je to, da ste vložili revizijo na vrhovno sodišče, tudi razlog, da po enem letu še vedno niste začeli odpravljati napak?

Vložena  je bila pobuda za dopustitev revizije. Predlogu za dopustitev revizije je bilo deloma ugodeno in je v tistem delu nato Stanovanjski sklad RS (SSRS) vložil revizijo, o kateri še ni bilo odločeno. Vložen predlog za revizijo in pozneje revizija pa ne vplivata na začetek odprave napak, o katerem se SSRS dogovarja z etažnimi lastniki in upravnikom.

Ob tem naj dodamo, da SSRS po sodbi odpravlja napake, za katere SSRS kot vmesni kupec sploh ni kriv, ampak plačuje napake projektanta, izvajalca in nadzora.

 

  1. Ste projekte za odpravo napak pripravili in kakšen je sedaj vaš načrt? V kolikšnem času bi lahko uspeli priznane napake odpraviti?

V sodelovanju z etažnimi lastniki in upravnikom se sedaj izvajajo ogledi napak, ugotavlja se natančnejši obseg napak ter pripravlja seznam napak z dogovorom o načinu njihove odprave. Po tem sledijo izvedbe javnih naročil za projektiranja in izvedbo sanacij.

 

  1. Kdaj naj bi pristopili k odpravljanju teh napak?

Terminski plan vseh nadaljnjih aktivnosti in urejanja realizacije sodbe je odvisen od dogovora in sodelovanja etažnih lastnikov ter upravnika. SSRS si prizadeva, da bi začeli z odpravo napak čim prej. Pooblaščenec etažnih lastnikov nas je nedavno obvestil, da so  trenutno malo kadrovsko omejeni in napoveduje res aktiven pristop v postopkih dogovarjanja, ker je v obojestranskem interesu realizacija sodbe.

 

  1. Koliko naj bi sklad odprava napak stala in katere napake bodo največji finančni zalogaj?

Vrednosti bodo znane po zaključku postopkov javnega naročila za projektiranje in izvedbo. Ocenjujemo, da bodo vsebinsko in finančno najbolj zahtevne napake iz naslova zamakanja.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS

 

 

 


Preberite tudi

12. januar 2021

Novinarska vprašanja – Dolenjski list

Kočevska rezidenca
08. januar 2021

Novinarska vprašanja – Dnevnik

Načrti za gradnjo stanovanj
22. december 2020

Novinarsko vprašanje – Dnevnik

NEPROFITNA OZIROMA JAVNA STANOVANJA V SLOVENIJI
16. december 2020

Novinarska vprašanja – Murska Sobota

Stanovanja v Murski Soboti