Novinarska vprašanja

05. november 2019

Novinarsko vprašanje – Mladina

ukrep Banke Slovenije glede kreditiranja prebivalstva

Novinarsko vprašanje:

Sosednje države, Avstrija in Nemčija, imajo že desetletja precej kompleksne stanovanjske (jamstvene) sheme, za različne kategorije prebivalstva, mlade, tiste z nižjimi dohodki in v različnih oblikah: javni krediti, pomoč pri obrestih, enkratna subvencija… V Sloveniji nič od tega ni in šele stanovanjski zakon naj bi te aranžmaje omogočil.

 

Kot veste, so zdaj zaradi Banke Slovenije mnogi v ekzekutivi znoreli in iz LMŠ danes podali poziv BS, naj za leto dni zamrzne ukrep, dokler ne bodo zaživele te sheme. Mene pa zanima kakšne bi te teoretično lahko bile, kaj je torej za pričakovati, kakšna je ideja, ki bo potem verjetno skozi nek pravilnik meso postala. Dobil sem informacijo, da naj bi vi o tem razmišljali in da naj bi razmislek šel v smeri, da bi vi garantirali za kredit mladim oz prekercem. Če nekdo kredita ne bi več mogel odplačevati bi stanovanje prešlo v vašo last.

 

Je to to ali bo mogoče še kaj pričakovati?

 

Odgovor na novinarsko vprašanje:

Stanovanjski sklad RS trenutno nima odprtih razpisov za kreditiranje fizičnih oseb za nakup stanovanj za katere bi se predmetne omejitve Banke Slovenje že lahko upoštevale. Ob morebitnih novih programih kreditiranja oz. ob uvedbi novih instrumentov jamstev, ki jih predvideva predlog novega stanovanjskega zakona pa bodo morali biti vsakokratni ukrepi Banke Slovenije za to področje upoštevani ob veljavni zakonodaji. Za dodatne informacije o vplivu predmetnih sprememb predlagamo, da se obrnite na pristojno ministrstvo za stanovanjske zadeve, ki je pripravilo besedilo stanovanjskega zakona, saj iz same vsebine in pojasnil k predlogu stanovanjskega zakona podrobnosti o vsebini in načinu izvajanja novih ukrepov niso razvidne, zato jih ne moremo komentirati.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi