Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarsko vprašanje – Oštro

12. februar 2021
Naselje ob Borovniščici - Borovnica

 

Vezano na vaša vprašanja gradnje stanovanjskega naselja ob Borovniščici v Borovnici, ki smo jih prejeli 10. 2.2021, vam posredujemo sledeč odgovor.

Stanovanjski sklad RS na predmetni lokaciji ni bil investitor (to je bil Orbital d.o.o.) ali izvajalec gradnje stanovanj (to je bil Kraški zidar d.d.) na predmetni lokaciji, saj je nastopal le v vlogi vmesnega kupca po ZVKSES in stanovanj na lokaciji kot vmesni kupec kupil septembra 2009. Prav tako Sklad ni bil pobudnik sprejema OPPN za del prostorske enote B1S/17 ob Gradišnikovi ulici ali pristojen za sprejemanje OPPN za del prostorske enote B1S/17 ob Gradišnikovi ulici ter odločanje ali opredeljevanje o predlogih civilne iniciative in o občinskem referendumu.

Glede na navedeno in po preučitvi razpoložljive arhivske dokumentacije Sklad ne razpolaga z morebitno dokumentacijo iz katere bi izhajala primerjava zasnov po OPPN za del prostorske enote B1S/17 ob Gradišnikovi ulici, ki je bil sprejet, a neuveljavljen v letu 2008 in OPPN, ki je bil sprejet in uveljavljen v januarju 2009, ter vam posledično ne more podati informacij v katerih elementih se izvedeni projekt razlikuje od prvotno načrtovanega. Glede na navedeno vam predlagamo, da se za pridobitev informacij obrnete na pristojno občino.

 


Preberite tudi

13. april 2021

Novinarska vprašanja – Dnevnik

STANOVANJA - ULICA IVANE KOBILICA, LJUBLJANA
31. marec 2021

Novinarska vprašanja – v Fokusu

NEPROFITNA STANOVANJA