Novinarska vprašanja

08. maj 2020

Novinarsko vprašanje – RTV Slovenija, regionalni center Maribor

gradnja najemnih stanovanj v Mariboru

Novinarsko vprašanje:

Pozdravljeni. želel bi vas povprašati o stanju projektov, ki jih Stanovanjski sklad načrtuje v Mariboru. Večkrat ste že povedali kaj nameravate graditi v Mariboru. Zato vas prosim, če mi lahko na kratko pojasnite, v kakšni fazi so ti projekti.

 

Odgovor na novinarsko vprašanje:

Spoštovani, vezano na vaše novinarsko vprašanje glede projektov v Mariboru, vam v nadaljevanju pošiljamo informacije v kakšnih fazah sta projekta Pod Pekrsko gorco in Novo pobrežje.

 

POD PEKRSKO GORCO:

Na južnem delu mesta Maribor, v bližini znamenite Pekrske gorce, nastaja nova stanovanjska soseska Pod Pekrsko gorco, kjer bo v dveh ločenih fazah zgrajenih skupaj 400 javnih najemnih stanovanj.

Sklad je že pričel z gradnjo 1. faze za zagotovitev 182  javnih najemnih stanovanj in 30 oskrbovanih stanovanj za starejše. Zaključek gradnje je predviden v začetku leta 2022.

V 2. fazi je predvidena gradnja 188 javnih najemnih stanovanj, od tega 88 stanovanj po načelih trajnostne gradnje z lesom in 30 oskrbovanih stanovanj za starejše. Gradnjo 88 stanovanj z načeli trajnostne gradnje naj bi sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor v višini 10 milijonov evrov, potem ko je bil Sklad izbran na javnem razpisu za sofinanciranje demonstracijskih objektov javne večstanovanjske gradnje ob upoštevanju načel trajnostne gradnje z lesom.

Predviden pričetek gradnje 2. faze je v letih 2021 in 2022.

 

NOVO POBREŽJE:

Na lokaciji Pobrežje so v teku postopki priprave projekta soseske Novo Pobrežje. Prioritetno, v sodelovanju z Mestno občino Maribor, so v pripravi izdelava in postopki za sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta. Gradnja se bo predvidoma začela v letih 2023 in 2024, kjer se načrtuje gradnja 437 javnih najemnih stanovanj, od tega 60 oskrbovanih namestitev za starejše.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi