Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Odgovori na novinarska vprašanja – Dnevnik

02. julij 2015
Pivka

Spoštovani,

Skladno z veljavno zakonodajo prosilcu iz Dnevnika v roku posredujemo naslednje odgovore, ki jih bomo objavili tudi na svoji spletni strani in brez osebnih podatkov oziroma anonimizirane.

Koliko vrstnih hiš na Petelinjskem hribu v Pivki je bilo prodanih in koliko jih je bilo oddanih v najem?
Stanovanjski sklad RS je od investitorja kupil 24 hiš od katerih nobena ni bila prodana, ter so vse predmet najema.

Koliko hiš je še praznih?
Trenutno so oddane v najem vse hiše. Podatek o vsakokratnih razpoložljivih prostih kapacitetah je razviden iz naslovu http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/

Koliko znaša mesečna najemnina za vrstno hišo?
Podatek je razviden na spletni povezavi http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/

Koliko najemnikov ima pravico do subvencionirane najemnine (pri čemer razliko do polne cene poravna Občina Pivka)?
Trenutno sta do subvencionirane najemnine za tržni najem upravičena 2 najemnika.

Kakšne pogoje mora izpolnjevati najemnik za vselitev?
Pogoji so razvidni na spletnem naslovu http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/

Ali mora vplačati predujem oziroma varščino, in v kolikšni višini?
Pogoji so razvidni na spletnem naslovu http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/

Še posebej me zanima, ali so vse te pogoje izpolnjevati tisti najemniki, ki so danes v osebnem stečaju npr. ?
Vsakdo s katerim je podpisana najemna pogodba mora o podpisu pogodbe izpolnjevati pogoje javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem.

Koliko najemnikov v Pivki je danes v osebnem stečaju?
Stanovanjski sklad RS ne vodi posebne evidence osebnih stečajev najemnikov.

Koliko najemnikov danes (redno) ne plačuje najemnine? Kako najemnino izterjate? Ali ste v teh primerih sprožili postopek deložacije in zakaj ne?
Ali se v primeru, da je nekdo problematičen za okolico odločite za deložacijo, še zlasti, če ta ista oseba ne plačuje najemnine? Kako boste ravnali v tem konkretnem primeru?
Stanovanjski sklad RS proti neplačnikom najemnine ukrepa skladno z javnim razpisom in veljavno zakonodajo, pri čemer lahko te privedejo tudi do izselitev najemnika. Doslej na tej lokaciji nismo opravili prisilnih izselitev.

Predvsem me zanima za primer .
Stanovanjski sklad RS konkretnih primerov zaradi varstva osebnih podatkov javno ne pojasnjuje in ne komentira.

Ali ste komurkoli od najemnikov zaradi neplačevanja odklopili plin, elektriko, vodo itd. Torej, kaj konkretno ste izkopili? Kaj lahko izklopite in kaj ne? Koliko tovrstnih primerov imate?
Najemnik mora poleg najemnine plačevati tudi obratovalne stroške, ki jih povzroča z uporabo stanovanja in jih opredeljuje javni razpis oziroma njegovi splošni pogoji najema. Najemnik je dolžan z dobavitelji posameznih storitev na zahtevo skleniti pogodbo ali dodatek k pogodbi za opravljanje oziroma dobavo komunalnih, energetskih in komunikacijskih storitev v roku, določenem v zahtevi. Odločitev o morebitnih izklopih je na strani dobaviteljev.

Kako je mogoče, da so se v vrstnih hišah – ki naj bi bile vsaj glede na višino najemnine (približno 450 evrov + gospodinjski stroški) namenjene za premožnejše prebivalce – znašli ljudje na robu revščine?
Stanovanjski sklad RS je hiše v Pivki pridobil za namene prodaje skladno z vsakokratnim razpisom, ter jih zaradi nezasedenosti pričel v letu 2010 oddajati v tržni najem, ki ni neprofitni najem. Hiše niso bile pridobljene za kot je z vaše strani navedeno »premožnejše prebivalce«, na voljo pa so vsem prosilcem, ki izpolnjujejo razpisen pogoje in ne »ljudem, ki so se znašli na robu revščine«.

Zaradi tega so nejevoljni tudi drugi stanovalci, saj so prepričani, da niso v enakopravnem položaju, ko morajo mesečno za svoje bivanje v vrstni hiši odšteti skorajda 700 evrov, medtem ko drugi ne plačujejo ničesar?
Podatek o višini najemnine posamezne hiše je na voljo na spletnem naslovu http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/ in se giblje od 417,11 do 500,00 eurov. Najemnino so dolžni plačevati vsi najemniki v primeru neplačila pa Stanovanjski sklad RS zoper njih sproži ustrezne pravne/sodne postopke.

Zakaj ne znižate prodajne cene za vrstne hiše, saj bi jih ljudje v tem primeru najbrž kupili, sedaj pa v teh hišah bivajo ‘problematični’ ljudje za katere so tudi na centru za socialno delo ugotovili, da bi lahko glede na svoj finančni status bivali v manjših socialnih stanovanjih?
Stanovanjske hiše v Pivki trenutno niso predmet prodaje. Prijava na javni razpis za oddajo v najem je pogojena s privolitvijo v vse pogoje in omejitve razpisa in je prostovoljna, prosilci pa niso omejeni z velikostjo, kot v primeru neprofitnih najemnih stanovanj.

V primeru, da ugotovite, da bo najemnina v okviru postopka osebnega stečaja lahko poplačana iz stečajne mase, ali ustavite deložacijo? Za koliko časa jo ustavite – glede na to, da nekdo, ki je v osebnem stečaju tudi v prihodnje ne bo plačeval najemnine?
Stanovanjski sklad RS v primeru osebnega stečaja uveljavlja proti neplačnikom vse dopustne zahtevke, pri čemer pa mora izselitev zaradi omejitvenih določb stanovanjske zakonodaje še vedno uveljavljati sodno.

Koliko časa traja postopek deložacije? Prosim, če opište sam postopek?
Postopek prisilne izselitve opravljamo skladno z veljavno zakonodajo. Glede pojasnil o samem poteku postopka in rokih prosimo, da se obrnete na pristojno ministrstvo za stanovanjske zadeve in ministrstvo pristojno za pravosodje.

Lepo vas pozdravljamo,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

19. november 2020

Novinarska vprašanja – Oštro

Projekti gradnje najemnih stanovanj SSRS v Ljubljani
12. november 2020

Novinarsko vprašanje – Dnevnik

tožba etažnih lastnikov, Mesarska cesta, Ljubljana
29. oktober 2020

Novinarska vprašanja – Borec

Pomanjkanje najemnih stanovanj v Sloveniji
09. oktober 2020

Novinarska vprašanja – V sožitju

oskrbovana stanovanja Stanovanjskega sklada RS