Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Odgovori na novinarska vprašanja – Dnevnik

16. oktober 2015
Zeleni Gaj

Spoštovana.

V nadaljevanju vam podajamo odgovore na vaša vprašanja.

Zanima me, kako napreduje gradnja objektov, ki bi jih moral dokončati SGP Tehnik? Ali še vedno pričakujete, da boste predvidoma novembra lahko pridobili uporabno dovoljenje zanje?

Uporabno dovoljenje bo pridobljeno predvidoma v maju 2016, objekti so v fazi izvajanja obrtniških del in zunanje ureditve

Ali boste stanovanja v tem delu prodajali na enak način in pod enakimi pogoji kot preostala stanovanja? če bodo kakšne razlike, prosim opišite kakšne?

Predvidena je prodaja stanovanj preko javnega razpisa, katerega elementi bodo znani ob njegovi objavi.

Kako teče gradnja vzorčne hiše? Je prišlo do kakšnih nepredvidenih del ali bodo nastale zamude?

Gradnja vzorčne hiše poteka v skladu z gradbeno pogodbo, objekt je v fazi izvedbe obrtniških in inštalacijskih del ter dokončevanja fasade.

Ali je sklad izbral gradbene izvajalce za gradnjo štirih blokov ob Ježkovi cesti ter z dvema blokoma, ki ste jih sprva želeli graditi v javno-zasebnem partnerstvu. če so bili izvajalci izbrani, me zanima, kateri so, koliko so znašale njihove ponudbe in kdaj so oziroma bodo začeli z gradnjo teh objektov? Boste tudi stanovanja v teh objektih namenili prodaji?

Javni razpis za gradnjo faze F2 (štirje bloki) je bil razveljavljen, ponovljen javni razpis bo objavljen v mesecu oktobru 2015.

Izveden je bil javni razpis za gradnjo dveh večstanovanjskih objektov – faza F6.1, izbran je bil izvajalec VG5. Za preostale tri objekte – faza F6.2 bo javni razpis objavljen predvidoma v tem tednu.

Že vseljeni stanovalci v Zelenem gaju se pritožujejo, ker še vedno nimajo avtobusne linije mimo svojih domov, čeprav so štiri postajališča že urejena. Ali ste dobili kakšne pritožbe o tem tudi na skladu in ali ste se po pojasnila obrnili na MOL oziroma javno podjetje LPP? Kakšne odgovore ste prejeli?

Glede avtobusne linije, vam v nadaljevanju posredujemo odgovor Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
»Pri spreminjanju tras linij, Ljubljanski potniški promet sodeluje z MOL – Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet (MOL – OGDP), ki tudi vodi in ureja določene postopke. Kar se tiče preusmeritve linije 14 skozi naselje Zeleni gaj imamo informacijo, da je potrebno predhodno urediti še šest avtobusnih postajališč, predvsem pa v celoti preurediti križišče cest Rdečega križa in Ceste na Vrhovce. To se bo urejalo ob izgradnji povezave na Fajfarjevo cesto. Do takrat preusmeritev, za katero je četrtna skupnost soglasje že dala, ni možna.«

Ob tem naj poudarimo, da imajo stanovalci naselja v neposredni bližini ves čas na voljo že obstoječo redno linijo mestnega prometa številka 14, ki vozi po Cesti na Brdo.

Ali ste pričakovali, da bo občina postajališča in samo linijo mimo soseske uredila bistveno prej?

Sklad je ves čas aktivno povezan z Mestno občino Ljubljana in Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet, d.o.o., pri katerih je s pisnimi zaprosili večkrat pridobival odgovore glede načrtovanega projekta gradnje ceste in s tem povezanim pričetkom nove linije, po kateri naj bi vozil mestni potniški promet. S prejetimi odgovori je sprotno seznanjal kupce, ki so želeli informacije glede vzpostavitve nove avtobusne linije.

Lepo pozdravljeni,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

19. november 2020

Novinarska vprašanja – Oštro

Projekti gradnje najemnih stanovanj SSRS v Ljubljani
12. november 2020

Novinarsko vprašanje – Dnevnik

tožba etažnih lastnikov, Mesarska cesta, Ljubljana
29. oktober 2020

Novinarska vprašanja – Borec

Pomanjkanje najemnih stanovanj v Sloveniji
09. oktober 2020

Novinarska vprašanja – V sožitju

oskrbovana stanovanja Stanovanjskega sklada RS