Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Odgovori na novinarska vprašanja – Finance

14. marec 2016
Prodaja stanovanj

Spoštovana,

glede vaših vprašanj, ki smo jih prejeli 11.3.2016 vam podajamo naslednje odgovore:

1. Kakšni so vaši investicijski načrti glede gradnje novih stanovanj – koliko jih boste dali na trg v prihodnjih 2-3 letih (za prodajo in za oddajanje v najem posebej)

Stanovanjski sklad RS ima trenutno v gradnji na lokaciji Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani 269 stanovanj v sklopu projektov (F5.2, F3, F6.1, F6.2 in F2), ki jih skladno z veljavnimi akti poslovanja lahko nameni za prodajo ali oddajanje v najem, v prihodnje pa načrtuje na tej lokaciji še dodatnih 500 stanovanj na zemljiščih, kjer trenutno potekajo aktivnosti za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta. Stanovanjski sklad RS se bo v svojih projektnih načrtovanjih s poslovno politiko, ki jo za obdobje 2017-2021 že pripravlja, prilagodil vsebinam Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu, ki je bila objavljena 4.12.2015. Tako že v kratkem načrtujemo prenovitev razpisa za sofinanciranje s poudarkom na soinvestitorstvu za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj na osnovi pobude 17 občin oziroma mestnih stanovanjskih skladov.

2. Koliko stanovanj imate zdaj na prodaj (oziroma za najem) in kje po Sloveniji?

V Ljubljani v soseski Zeleni gaj na Brdu je za nakup prostih je še 9 stanovanj. Prijave za nakup prostih stanovanj je možno oddati do 2.4.2016, izbor kupcev pa bo potekal 7.4.2016. Za nakup na lokaciji Borovnica je prostih še 36 stanovanj in na lokaciji Novo mesto 10 stanovanj, nov izbor kupcev bo potekal 17.03.2016. Za najem je trenutno prostih 34 stanovanj na 11-tih lokacijah in sicer po 1 stanovanje v Gornji Radgoni, Kozini, Brežicah, Cerknici, Vipavi in Kočevju, 2 stanovanji v Borovnici, 5 stanovanj v Lendavi, po 6 stanovanj v Mariboru in Kranju ter 9 stanovanj na Jesenicah.

3. Na zadnjem razpisu za prodajo 342 stanovanj Zeleni gaj na Brdu ste dobili 5 prijav in prodali 5 stanovanj. Kako to, da je odziv na razpis razmeroma slab?

Stanovanjski sklad RS je v letu 2014 dokončal izgradnjo 372 stanovanj, od tega 30 oskrbovanih stanovanj, ki so bila nerazdelno prodana institucionalnemu lastniku. Javni razpis za prodajo 342 stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu je bil objavljen 23.7.2014. Na dan 3.3.2016 je prodanih 333 stanovanj ter 30 oskrbovanih stanovanj oziroma 97, 6 odstotkov vseh stanovanj v soseski. Prostih je še 9 stanovanj. Prijave za nakup prostih stanovanj je možno oddati med 11.3.2016 in 2.4.2016, izbor kupcev pa bo potekal 7.4.2016.

4. Kolikšna je bila dosežena povprečna cena za m2 pri prodaji teh stanovanj?

Stanovanjski sklad RS prodaja stanovanja po povprečni ceni 1935 EUR z vključenim DDV in pripadajočimi parkirnimi mesti iz faze F4 ter stanovanja po povprečni ceni 1840 EUR z vključenim DDV s pripadajočimi parkirnimi mesti iz faze F5.1. Cene so fiksne in nespremenljive. Cena stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu je določena za vsako stanovanje posebej na podlagi investicijske vrednosti izgradnje večstanovanjskih objektov. Končna cena stanovanj upošteva vrsto in površino posameznih delov stanovanj, specificiranih v komercialnih skicah, ter hkrati tudi lego in velikost stanovanja. V končno ceno je všteto parkirišče oz. parkirišči v podzemni garaži. Cena parkirnega mesta je enotna in znaša 10.750 EUR na parkirno mesto, razen v primeru zaporednih parkirnih mest, kjer cena za eno zaporedno parkirno mesto znaša 6.050 EUR. V obe ceni je vključen DDV po stopnji 9,5 %.

5. Stanovanjski sklad ima že od leta 2012 objavljen razpis, da odkupujete prazna stanovanja (bodisi od slabih bank ali drugih prodajalcev). Koliko ponudb ste dobili, koliko ste jih odkupili?

Za nakup stanovanj je Sklad skupno prejel 158 ponudb za skupno 1.996 stanovanj. Na podlagi opredeljenih meril (pravni status nepremičnine, pravnomočno gradbeno in uporabno dovoljenje, primernosti lokacije, primerne strukture in funkcionalnosti stanovanj, primerne gradbene in tehnične lastnosti stanovanj in stavb, cene in plačilnih pogojev) je za namene odkupa stanovanj Sklad za realizacijo vseh sklenjenih pogodb za nakup 159 stanovanj in 164 parkirnih mest na 19-tih lokacijah po celotni Sloveniji namenil 10.704.326 EUR sredstev.

6. Koliko je po vaši oceni trenutno v LJ in v Sloveniji praznih novih stanovanj?

Stanovanjski sklad RS s podatkom ne razpolaga.

7. Kakšni so predlogi Stanovanjskega sklada, da bi nepremičninski trg postal bolj dinamičen?

Sklad si že od svoje ustanovitve dalje prizadeva s svojim delovanjem pomembneje vplivati na slovenski nepremičninski trg in vlaga vse svoje napore za realizacijo vseh dejavnosti, predvidenih po zakonih in zagotavljanje vseh pravic državljanom, s čimer bi jim bilo olajšano reševanje njihovih stanovanjskih vprašanj. Stanje na nepremičninskem trgu ni v dobrem položaju, zato je potrebno oblikovati jasne smernice stanovanjske politike in nadzorovati politike glavnih akterjev na nepremičninskem trgu. Usmeritev stanovanjske politike narekuje Resolucija o Nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (Ur.l.RS, št. 92/2015, objavljena dne 04.12.2015).

Lepo vas pozdravljamo,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

27. februar 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

DVIG TOČKE
27. februar 2024

Novinarska vprašanja Žurnal

DVIG NAJEMNIN
23. februar 2024

Novinarska vprašanja STA

KOROŠKA
29. januar 2024

Novinarska vprašanja Večer

NAJEMNA STANOVANJA MARIBOR