Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Odgovori na novinarska vprašanja – Svet, Kanal A

25. februar 2016
Prodaja in najem stanovanj

Spoštovani.

V nadaljevanju vam podajamo odgovore na vaša vprašanja.

1. Komu so namenjena stanovanja Stanovanjskega sklada RS? (če bi se dalo čim bolj konkretno: koliko dohodkov je že preveč, da bi se prijavili na razpis, se lahko prijavijo le družine, ali tudi pari, posamezniki)?

2. Kateri kupci imajo prednost pri nakupu teh stanovanj?

4. Kakšne so najemnine teh stanovanj, kako se izračuna najemnina?(morda kakšen primer: za povprečno dvosobno stanovanje, veliko 55 kvadratnih metrov, je neprofitna najemnina okvirno 180 evrov. To je 3,2 evra za kvadratni meter, kar je precej bolj ugodno od tržnih najemnin, ki v povprečju znašajo okrog devet evrov).

6. Kakšna so ta stanovanja?

7. Kako je s kasnejšim odkupom teh stanovanj?

9. Imate kakšne posebne razpise za mlade?

Ad 1, Ad2, Ad4, Ad 6, Ad 7, Ad9)
– Sporočamo vam, da so vsi aktualni razpisi Stanovanjskega sklada z vso dokumentacijo objavljeni na spletnih straneh Sklada www.ssrs.
– Trenutno sta objavljena dva razpisa za prodajo stanovanj in sicer je nekaj stanovanj na voljo še po razpisu za prodajo stnaovanj na Zelenem gaju Brdu v Ljubljani in pa razpisu za prodajo stanovanj v Novem mestu in Borovnici, kjer sklad omogoča tudi kreditiranje.
Pogoji za kupce so opredeljeni v vsakem od razpisov in jih ni mogoče strniti v en stavek. Prav tako so javno objavljene tudi proste kapacitete, ki so še na voljo za prodajo.
– Objavljen je tudi razpis za oddajo stanovanj v najem na več lokacijah po Sloveniji. Pogoji za prosilce so opredeljeni v razpisu. Prav tako so javno objavljene tudi proste kapacitete, ki so še na voljo za oddajo. Javno so objavljeni in dostopni sklepi o najemninah za konkretna stanovanja. Kasnejši odkup zaradi trenutno veljavnih omejitev v zakonodaji za javne subjekte še ni mogoč.
– Podatki o stanovanjih so v obeh primerih javno objavljeni in na voljo zainteresiranim osebam, ter se sprotno posodabljajo glede na izvedena odpiranja vlog.
– V vseh razpisih (za prodajo in oddajo stanovanj) so mladi kot kategorija še posebej opredeljeni in upoštevani. Posebnega razpisa za mlade Stanovanjski sklad RS nima objavljenega.

3. Koliko časa (mesecev, let) se ljudje prejavljajo na razpise, preden pridejo do neprofitnega stanovanja?

5. Kakšna je torej čakalna doba za neprofitna stanovanja po mestov v Ljubljani, Mariboru (kje se čaka najdlje, kje najmanj časa)?

6. Kakšna so ta stanovanja?

8. Koliko razpisov razpišete na leto? Koliko prijav za koliko mest dobite?

Ad 3 , Ad 5, Ad6, Ad8)
Stanovanjski sklad RS ne pripravlja in objavlja razpisov za neprofitna najemna stanovanja, temveč to izvajajo posamezni občinski stanovanjski skladi in občine. Prosimo, da se glede podatkov obrnete na njih. Stanovanjski sklad RS na izpraznjenih stanovanjih daje razpolagalno pravico občinam oziroma stanovansjkim skladom, kjer se nahajajo izpraznjena stanovanja, da le-ti na podlagi veljavne stanovanjske zakonodaje določijo novega najemnika, Najemnina za neprofitna najemna stanovanja je regulirana s Stanovanjskim zakonom in podzakonskimi predpisi.

Lep pozdrav,
Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

27. februar 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

DVIG TOČKE
27. februar 2024

Novinarska vprašanja Žurnal

DVIG NAJEMNIN
23. februar 2024

Novinarska vprašanja STA

KOROŠKA
29. januar 2024

Novinarska vprašanja Večer

NAJEMNA STANOVANJA MARIBOR