Novinarska vprašanja

15. december 2015

Odgovori na novinarska vprašanja – Podcrto.si

Deložacije

Spoštovani.

V nadaljevanju vam podajamo odgovore na vaša vprašanja.

Zanima me, ali Stanovanjski sklad Republike Slovenije vodi evidenco o letnem številu deložacij in številu deložacij družin z mladoletnimi otroci? če podatkov na nacionalni ravni ne posedujete, vas prosim, da mi posredujete statistike deložacij iz stanovanj v lasti SSRS.

Stanovanjski sklad RS ne razpolaga s podatki o številu deložacij v Sloveniji, saj ni pristojen za njihovo zbiranje. Prav tako ne vodi evidenco o deložirancih za Slovenijo. Predlagamo, da se obrnete na ministrstvo pristojno za stanovanjske zadeve oziroma ministrstvo pristojno za družinske zadeve.

V neprofitnih stanovanjih v lasti Stanovanjskega sklada RS je stanje opravljenih deložacij v zadnjih letih naslednje:

leto Št. deložacij
2012 22
2013 23
2014 24
2015 21

Pri tržnih najemnikih sta bili v letu 2014 izvedeni 2 deložaciji, v letu 2015 pa 1.

Lepo pozdravljeni,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi