Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Odgovori na novinarska vprašanja – Pop Tv

05. november 2014
Pop Tv

Glede na vašo prošnjo za snemanje izjave za oddajo Preverjeno, vam podajamo pisni odgovor na vaša vprašanja.

Najprej na temo stanovanjskih sosesk Tacen, Dragomelj in Nove poljane. Kupci stanovanj v vseh treh soseskah tožijo stanovanjski sklad zaradi napak oz pomanjkljivosti pri gradnji. Vse zgodbe se vlečejo že leta. Nekateri so, pripovedujejo, zaradi zavlačevanj in vsega, kar se je dogajalo vmes, že tudi obupali. Zanima me, zakaj Sklad, ki po zakonu odgovarja kupcem za stvarne napake, ni odreagiral ob začetnih opozorilih in napake odpravil, ampak ste, po besedah lastnikov stanovanj, njihove pritožbe, bolj ali manj, ignorirali, odnos pristojnih pa naj bi bil aroganten. Ni nam preostalo drugega, pravijo, kot tožbe. Kdo bo odgovarjal za škodo in kdo plačal odškodnine lastnikom, če sodišče odloči v njihov prid? Kaj se dogaja s posameznimi soseskami trenutno?

Stanovanjski sklad ni prodajal stanovanj v okviru projekta Nove Poljane, ker v takem projektu SSRS ni sodeloval niti za ta projekt nismo slišali. SSRS pa je prodajal stanovanja v soseskah Poljansko nabrežje 1. in 2. faza ter v Tacnu v 1 in 2 fazi ter v Dragomlju v 1. fazi. Predmetni projekti so bili izvedeni oziroma pridobljenih v različnih časovnih obdobjih pred letom 2006 in prodaje izvedene pod različnimi zakonskimi pogoji. Npr. Novi Dragomelj je bil prodajan pred uveljavitvijo ZVKSES v avgustu 2004. Prodaj samih in položajev kupcev ni mogoče enačiti. Vsekakor pa je imajo kupci tako kot Sklad pravico, da v primeru neizpolnitve obveznosti iz prodajnih pogodb sprožijo tožbe, kar so v nekaterih primerih tudi storili in Sklad tudi. V primeru pravnomočnih odločitev ali sodnih poravnav se zneski plačajo kupcem iz sredstev Sklada. Sklad zoper odgovorne izvajalce, investitorje – prodajalce po zaključenih postopkih uveljavlja regresne zahtevke. Žal postopki v vseh primerih potekajo zelo počasi.

Glede na to, da se težave ponavljajo, kako Sklad izbira izvajalce in izvaja nadzor? Koliko je pri zadevah soodgovoren tisti, ki sosesko prevzame? Ali ste kdaj razmišljali, da bi, v izogib težavam, naredili seznam slabih izvajalcev in jih ne angažirali?

Vprašanje ni jasno, pa vendar naj odgovorimo splošno Izbiranje izvajalcev gradnje poteka skladno z vsakokratno zakonodajo javnega naročanja enako izvajanje nadzora po zakonodaji o graditvi objektov. če sklad kupi stanovanja od prodajalca-investitorja pa na samo izbiro projektanta, izvajalcev in nadzora nima vpliva. Soseske se ne prevzemajo. Skupne dele in naprave v objektih prevzame upravnik. Odgovoren je skladno s SPZ, SZ-1 in ZVKSES. Zakonodaja ne dopušča, da bi pri javnem naročanju naredili seznam slabih izvajalcev in jih izločili iz konkuriranja oziroma tak pogoj navedli pri javnih razpisih / pozivih za nakup. Vsekakor pa Sklad skladno z zakonodajo določa merila in pogoje, ki bi pripomogli čim bolj kvalitetnim izbiram izvajalcev oziroma prodajalcev / investitorjev stanovanj.


SoseskaInvestitorIzvajalecProdajalecPoljansko nabrežje IGRADIS skupina G d.d.GRADIS skupina G d.d.SSRSPoljansko nabrežje IIGRADIS skupina G d.d.GRADIS skupina G d.d.SSRSTacen IINTERDOM d.o.o.ENERGOPLAN d.d.SSRSTacen IIINTERDOM d.o.o., po pridobitvi GD
SSRSENERGOPLAN d.d.SSRSDragomelj IETALINE d.o.o.GRADVOZ d.o.o.SSRS


 

Ali lahko enake težave pričakujejo tudi kupci stanovanjske soseske na Brdu? Bo tokrat kaj drugače?

Praksa delovanja Sklada se je od leta 2006 do danes zelo izboljšala, zakonodaja pa v določeni meri spremenila. Vzpostavila se je tudi sodna praksa povezana s stanovanjsko in gradbeno ter potrošniško zakonodajo, ki Skladu omogoča določati jasnejše in določnejše pogoje nakupov, seveda pa hkrati tudi strožja merila in pogoje za izbor izvajalcev gradnje v primeru javnega naročanja. Projekt na Brdu v Ljubljani je lastni projekt Sklada in ne nakup od investitorjev – prodajalcev. Poleg tega je Sklad na tem projektu pilotsko uveljavil svojo blagovno znamko TPSG. Večjih težav tako na predmetnem projektu ni pričakovati, seveda pa so objekti in soseska dinamično okolje, zakonodaja pa spremenljiva, težave pa se lahko pojavijo tudi zaradi nepravilne uporabe stanovanj s strani stanovalcev, še vedno pa je to tudi odvisnost od izvajalcev in podizvajalcev.

V koliko sporov na sodiščih je vpleten Sklad. Kdo so vaši odvetniki in koliko jih plačujete?

Vprašanje ni jasno saj ne določa vrsto sporov in zato nanj ne moremo podati odgovora.


Preberite tudi

14. november 2023

Novinarska vprašanja Nova TV

DODATNA SREDSTVA
14. november 2023

Novinarska vprašanja Dnevnik

DOLGI MOST LJUBLJANA
18. oktober 2023

Novinarska vprašanja N1INFO

STANOVANJSKA SOSESKA NA DOLGEM MOSTU