Novinarska vprašanja

24. junij 2016

Odgovori na novinarska vprašanja – Žurnal24

soseska Zeleni Gaj na Brdu

Spoštovani,

v nadaljevanju vam podajamo odgovore na vaša vprašanja.

1. Zakaj je prišlo do dviga cen v primerjavi s prejšnjim razpisom?

Cena stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu je določena za vsako stanovanje posebej na podlagi investicijske – stroškovne vrednosti izgradnje večstanovanjskih objektov. Končna cena stanovanj upošteva vrsto in površino posameznih delov stanovanj, specificiranih v komercialnih skicah, ter hkrati tudi lego in velikost stanovanja. Cene stanovanj na m2 površine stanovanja z upoštevano kvadraturo pripadajoče shrambe, izhajajoče iz komercialne skice (brez upoštevanja parkirnih mest) znašajo od 1.665 EUR do 2.236 EUR. Povprečna cena kvadratnega metra znaša 1.905 EUR z upoštevanim 9,5 % DDV-jem.

2. Koliko so se v povprečju dvignile cene?

Pri določanju končnih prodajnih cen stanovanj so se v večji meri upoštevale določene funkcionalne lastnosti in lega stanovanj, ki se odraža na nekoliko višjih cenah pri bolje pozicioniranih stanovanjih. Stanovanja so na volji tudi po nižji ceni, če primerjamo s prodajnimi cenami stanovanj iz predhodne prodaje.

3. Kakšno je zanimanje za stanovanja, ki so na voljo na tem razpisu?

Zanimanje za nakup stanovanj v Ljubljani v soseski Zeleni gaj na Brdu preko Stanovanjskega sklada RS je veliko.
Lepo pozdravljeni,
Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi