Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja – Siol.net

20. januar 2021
Projekt gradnje Novo Brdo - Ljubljana

 

Vezano na vaša vprašanja za projekt gradnje na lokaciji Novo Brdo – Ljubljana, vam podajamo spodnje odgovore.

 

  1. Kako napreduje gradnja?

Gradnja na lokaciji Novo Brdo napreduje s predvideno dinamiko. Zaključek celotne gradnje pa se predvideva v drugi polovici leta 2021.

  1. Pričakujete, da boste z gradnjo zaključili predčasno?

Zaenkrat ne predvidevamo predčasnega zaključka gradnje.

  1. Je epidemija kakorkoli vplivala na gradnjo?

Epidemija Covid-19 je imela v letu 2020 neposreden vpliv pri zagotavljanju delovne sile, pravočasni dobavi materiala in izvedbi posameznih del (Covid – 19 ukrepi – karantene) na strani izvajalca. Na strani Stanovanjskega sklada RS je vplivala na način spremljanja gradnje s strani zaposlenih na Skladu, ki so kljub epidemiji in izrednim ukrepom, izvajali terensko spremljanje projekta in spremljanje na daljavo. Skladno z možnostmi, ki jih izvajalcem za vse pogodbe gradnje po javnem naročanju omogoča  ZIUPOPDVE bi lahko v prihodnje prišlo do zamika rokov dokončanja zaradi zakonskega podaljšanja rokov.

  1. Kdaj pričakujete, da boste objavili razpis za najem teh stanovanj in kdaj bodo vseljiva?

Prevzem stanovanj od izvajalca je predviden do konca leta 2021 oz. začetka leta 2022 odvisno tudi od trajanja epidemije in morebitnega podaljšanja rokov iz razlogov na strani izvajalca.

  1. Kakšna bo cena najemnin za ta stanovanja?

Najemnine bodo določene s sklepom ob uvrstitvi v razpis za oddajo v javni najem skladno z veljavno zakonodajo in akti delovanja Stanovanjskega sklada RS in trenutno še niso znane.

  1. Ali potekajo še kakšni sodni postopki v zvezi z zapleti ob začetku gradnje (s podjetjem Rafael)?

Stanovanjski sklad RS je vezano na predmetno lokacijo v dveh sodnih postopkih kjer je tožnik RAFAEL gradbena dejavnost d.o.o.. Oba postopka sta bila sprožena v letu 2019 in sta v začetni fazi ter se nanašata na plačilo odškodnine. V enem sodnem postopku se kot združen postopek obravnava tudi nasprotna tožba Stanovanjskega sklada RS. Trenutno sodna postopka še vedno mirujeta saj se je podaljšalo zadržanje teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, do 31.1.2021.

 


Preberite tudi

03. marec 2021

Novinarska vprašanja – KOČEVAR

Kočevska rezidenca
03. marec 2021

Novinarska vprašanja – POP TV

VAROVANA STANOVANJA
12. februar 2021

Novinarska vprašanja – Večer

Stanovanja v Mariboru
12. februar 2021

Novinarsko vprašanje – Oštro

Naselje ob Borovniščici - Borovnica