novice

17. september 2018

Obisk japonskega profesorja seizmike, prof. dr. Toshimi Kabeyasawe v soseski Zeleni gaj na Brdu


Prof. dr. Toshimi Kabeyasawa s Potresnega raziskovalnega inštituta, Univerze v Tokiu na Japonskem, si je sosesko ogledal na povabilo direktorja Stanovanjskega sklada RS, mag. Črtomirja Remca. Ogledal si je vzorčno hišo, kjer so ga zelo zanimale posamezne inovativne rešitve. Pohvalil je kakovost gradnje celotne soseske.

Profesor je Slovenijo obiskal v okviru predavanja na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, z naslovom “Seismic Tests, Analyses and Evaluation of Reinforced Concrete Buildings / Preizkušanje, analiza in ovrednotenje armiranobetonskih stavb pri potresnem vplivu”.

Aktiven je predvsem na področjih:
– študij posledic potresov na terenu (AIJ, Disaster Investigation Committee)
– utrjevanja armiranobetonskih šolskih zgradb
– novogradenj in utrjevanja AB zgradb
– eksperimentov v naravnem merilu na potresnih mizah (NIED, Research WG on the next-generation high seismic performance concrete structures; four ten-story tests).

 

 

 

 

 

 


Preberite tudi