novice

17. julij 2018

Začetek del na zemljišču soseske Novo Brdo v Ljubljani


Obvestilo za javnost

torek, 17.7.2018

 

V ponedeljek, 16. 7. 2018, je bilo zakoličeno območje zemljišča, kjer bo zgrajena soseska Novo Brdo v Ljubljani. Na zemljišču v velikosti 4,8 ha bo zgrajeno 18 objektov s 498 stanovanji, od tega 25 oskrbovanimi stanovanji, in 522 parkirnih mest v podzemni garaži pod objekti. Stanovanja bodo velika od 30 do 80 kvadratnih metrov, etažnost objektov pa bo obsegala klet, pritličje, tri nadstropja in teraso.

Začetek izvedbe zemeljskih del in varovanja gradbene jame, Novo Brdo, E2 in E3, je predviden do konca julija. Na podlagi javnega naročila je bil izbran izvajalec del, podjetje Rafael,  d. o. o.

Stanovanjski sklad RS bo v drugi polovici avgusta objavil javno naročilo za gradbena, obrtna in inštalacijska dela: Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo, sklop 1: E2 in sklop 2: E3.

Predviden začetek gradnje je oktober 2018, zaključek pa konec 2020.

Nova soseska bo zasnovana tako, da si bodo od severa proti jugu sledili pasovi grajenega ter notranji pasovi za peš poti in kolesarski promet. Večstanovanjski objekti bodo točkovno razporejeni, samostojni in manjših dimenzij (vila bloki), ki se bodo ob Poti Rdečega križa zaključili z vzdolžnimi bloki.

Stanovanjski sklad RS bo v soseski Novo Brdo ponudil višji standard bivanja, saj bodo v njej sobivale različne generacije (mladi, starejši, družine), čemur bodo prilagojeni objekti in stanovanja. Za dobro počutje stanovalcev bo v novi soseski skrbel še vsebinsko raznovrsten javni program (npr. trgovine, storitve, knjižnica …) ter varen odprt zunanji prostor, ki bo prežet z novim zelenim sistemom, otroškimi igrišči in navezavami na obstoječa zelena obroča na vzhodu (Pot spominov in tovarištva) in zahodu (Rožni hrib in športna igrišča Zeleni gaj). V bližini sta priključek na mestno ljubljansko obvoznico in avtocesto.

 

 

 


Preberite tudi