MARIBOR
POD PEKRSKO GORCO

Mariboru bo Stanovanjski sklad RS do leta 2022 predvidoma zagotavljal v povprečju po 115 stanovanj na leto. V prvi fazi, predvidoma leta 2018, se bo gradilo 189 stanovanj na Kamenškovi ulici ter 200 stanovanj na Ulici Veljka Vlahoviča. V drugi fazi bo zgrajenih še 100 stanovanj na Kamenškovi ulici in 115 stanovanj na Ulici Veljka Vlahoviča.

Pod Pekrsko gorco

ŽIVLJENJE V NOVI
URBANI SOSESKI


Stanovanjski sklad RS ima namen v Mariboru na območju med Kamenškovo ulico in Šarhovo ulico ter obstoječo stanovanjsko pozidavo na vzhodu in predvideno cestno povezavo na jugu, na območju zemljišč velikosti 4,7 ha graditi najemna stanovanja v skladu s svojo dejavnostjo.

Na južnem delu mesta Maribor, v bližini znamenite Pekrske gorce, bo nastala nova stanovanjska soseska Pod Pekrsko gorco. Stanovanjski sklad RS načrtuje na zemljiščih velikosti 4,7 hektara gradnjo sodobnih večstanovanjskih stavb v obliki štirih nezaključenih karejev, etažnosti K+P+2. Načrtujemo okvirno 370 stanovanj v velikosti od 35 do 80 kvadratnih metrov. Parkiranje za stanovalce je predvideno v podzemnih garažah pod objekti.

Zemljišče bomo razvijali postopoma v dveh samostojnih fazah po funkcionalnih enotah (210 stanovanj v prvi in 160 stanovanj v drugi funkcionalni enoti).

Pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradnje prioritetno 1. faze predvidevamo v letu 2019, zaključek gradnje pa konec leta 2020.

V sklopu stanovanjske soseske je predvidena tudi umestitev dveh stavb s skupno 60 oskrbovanimi stanovanji, dnevnega centra aktivnosti za starejše ter javni program v delu pritličjih objektov, predvidoma trgovske in storitvene dejavnosti. Koncept ureditve prometa v naselju daje prednost stanovalcem in kolesarjem. Zasnova omogoča v notranjosti naselja ureditev večjih in med seboj povezanih in programsko ustreznih zelenih in tlakovanih površin, kot so urbani parki, igrišča za otroke, igrišča za mladostnike, ter zasaditev z rastlinami in mirnejši program v notranjih atrijih posameznih karejev.