Predstavitev soseske

ŽIVLJENJE V NOVI
URBANI SOSESKI


Stanovanjski sklad RS ima namen v Mariboru na območju med Kamenškovo ulico in Šarhovo ulico ter obstoječo stanovanjsko pozidavo na vzhodu in predvideno cestno povezavo na jugu, na območju zemljišč velikosti 4,9 ha graditi najemna stanovanja v skladu s svojo dejavnostjo.

Večino zemljišč smo že pridobili od DUTB, za robni pas pa se dogovorili za sodelovanje z Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor. Prostorski akt za predmetno lokacijo je sprejet.

Razpis za projektiranje po obstoječem OPPN bo objavljen februarja 2018. Začetek gradnje okoli 350 stanovanj pa načrtujemo v drugi polovici leta 2018,  zaključek gradnje pa v letu 2020.