Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Ukrepanje Stanovanjskega sklada RS ob poplavah in plazovih avgust 2023

10. avgust 2023

V začetku avgusta 2023 se je po nekaterih podatkih kar dve tretjini Slovenije soočilo z obilnim deževjem, kar je povzročilo izredne razmere in pustilo katastrofalne posledice. Marsikdo je žal v teh dneh ostal brez doma oziroma mu je dom zalila voda ali ga je poškodoval plaz oziroma mu je bilo onemogočeno pridobivanje dohodkov in zaposlitev. Tam, kjer so se vode že umaknile oz. kjer ni nevarnosti za plazenje tal, ljudje čistijo domove in seznanjajo pristojne inštitucije s škodo, ki je nastala. Vezano na navedeno dogajanje vam sporočamo, da Stanovanjski sklad RS oddaja v najem skupaj s hčerinskimi družbami skoraj 8.000 stanovanj in izvaja gradnjo skoraj 1.500 novih stanovanj po celotni Sloveniji. Trenutno vezano na nedavne vremenske neprilike izvajamo z našimi pooblaščenimi upravniki stanovanj in objektov, v okviru razpoložljivih kadrovskih in infrastrukturnih možnosti in stanja na terenu (dostopnost posameznih področij po Sloveniji), preveritev stanja posledic deževja in plazov v našem stanovanjskem fondu po celotni Sloveniji ter zbiramo informacije za popis škode na naših objektih in stanovanjih, oceno škode ter ali so slednja še ogrožena in pripravljamo oceno potreb po sanaciji ter ukrepe za preselitev naših lastnih najemnikov in uporabnikov v primerna stanovanja. Prav tako s pristojnim ministrstvom za stanovanjske zadeve strokovno sodelujemo pri pripravi pravnih podlag, smernic in ukrepov za izredne dodelitve stanovanj in bivanjsko pomoč vsem skupinam prebivalstva prizadetega v poplavah in plazovih 2023, na zakonit, transparenten in učinkovit način, saj na ravni Slovenije trenutno take pravne podlage ni in tak sistem še ni vzpostavljen.

Vsem v poplavah in plazovih prizadetim fizičnim osebam, ki niso najemniki ali uporabniki stanovanj, stanovanjskih hiš ali bivalnih enot Stanovanjskega sklada RS, glede na vse navedeno svetujemo, da do morebitnih drugačnih navodil, usmeritev in sistemskih ukrepov, ki bodo sprejeti na nivoju celotne države oziroma vzpostavljeni z zakonodajo, svojo potrebo po zagotovitvi začasnih ali stalnih bivalnih kapacitet pisno sporočijo občini, v kateri imajo prijavljeno stalno prebivališče in se ne obračajo individualno na Stanovanjski sklad RS. S tem bodo pripomogli k hitrejši odzivnosti in rešitvi nastale situacije. V kolikor ste naš najemnik ali uporabnik stanovanj in ste bili v nedavnih poplavah in plazovih prizadeti, pa se lahko obrnete na že poznanega upravnika vašega stanovanja, s katerim tudi sicer sodelujete. Sklad bo javnost o vseh svojih aktivnostih in ukrepih, usklajenih s pristojnimi organi, javno in sprotno obveščal preko svoje spletne strani www.ssrs.si.

 

Ukrepanje Stanovanjskega sklada RS ob poplavah in plazovih avgust 2023

NAVODILA GLEDE UKREPANJA OB NARAVNIH NESREČAH

Ukrepanje Stanovanjskega sklada RS ob poplavah in plazovih avgust 2023

NAVODILA GLEDE UKREPANJA OB NARAVNIH NESREČAH

Ukrepanje Stanovanjskega sklada RS ob poplavah in plazovih avgust 2023

Vloga najemnika za pridobitev soglasja lastnika- poplave

Ukrepanje Stanovanjskega sklada RS ob poplavah in plazovih avgust 2023

Vloga najemnika za pridobitev soglasja lastnika- poplave

Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download Premium WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
free download udemy course
download mobile firmware
Premium WordPress Themes Download
online free course

Preberite tudi

25. avgust 2023

Pomoč pri poplavah in plazovih avgust 2023

Stanovanjski sklad RS je dne 11.8.2023 pristojnemu ministrstvu posredoval seznam prostih ...
10. avgust 2023

Ukrepanje Stanovanjskega sklada RS ob poplavah in plazovih avgust 2023

V začetku avgusta 2023 se je po nekaterih podatkih kar dve tretjini Slovenije soočilo z ...
01. avgust 2023

Podjetje Spekter d.o.o. je odprlo razpis za oskrbovana stanovanja v Trbovljah

Podjetje Spekter d.o.o. je odprlo razpis za oskrbovana stanovanja v Trbovljah. ...
06. julij 2023

Izbor najemnikov stanovanj z dne 6.7.2023

Stanovanjski sklad RS je dne 6.7.2023 izvedel izbor najemnikov stanovanj po Javnem razpisu ...