novice

25. januar 2019

Za urbanistično in arhitekturno rešitev soseske Novo Pobrežje v Mariboru izbrano podjetje Reichenberg Arhitektura


Sporočilo za javnost
petek, 25. januar 2019

Za urbanistično in arhitekturno rešitev soseske Novo Pobrežje v Mariboru izbrano podjetje Reichenberg Arhitektura

Stanovanjski sklad Republike Slovenije (SSRS) v Mariboru v mestni četrti Pobrežje načrtuje gradnjo nove stanovanjske soseske Novo Pobrežje, ki jih bo oddajal v javni najem skladno z RNSP 2015—2025. Predvidenih je od 420 do 450 stanovanj, od tega 60 oskrbovanih namestitev za starejše. V okviru soseske načrtujejo tudi ureditev javnih površin, in sicer medgeneracijskega centra, prostorov za potrebe mladinske dejavnosti, krajevne knjižnice in manjših lokalov z različnimi storitvami.

Z željo po nadgradnji kakovosti prostora je Stanovanjski sklad RS v sodelovanju in v organizaciji z Zbornico za arhitekturo Slovenije (ZAPS) izbral urbanistično in arhitekturno najustreznejšo rešitev za novo sosesko Novo Pobrežje. Strokovna ocenjevalna komisija je soglasno sprejela odločitev. Prvo nagrado za območje O1 in območje O2 nove stanovanjske soseske Novo Pobrežje v Mariboru je podelila avtorjem iz podjetja Reichenberg Arhitektura d. o. o., iz Maribora. Izbrane rešitve so osnova za urbanistično in krajinsko zasnovo območja OPPN za EUP Po 6S v Mariboru.

Najustreznejšo rešitev so predstavili arhitekti Gregor Reichenberg, Miha Fujs, Tomaž Krištof, Rok Plohl, Andraž Hrovat, Špela Zore ter krajinski arhitektki Darja Matjašec in Petra Pečan.

 

Več informacij:

telefonska številka: 01 471 05 07

e-pošta: tajnistvo@ssrs.si


Preberite tudi