novice

04. oktober 2019

Sodelovanje v mednarodnem projektu CoNZEBs


Fraunhofer IBP

CoNZEBs je projekt okvirnega razpisa EU Obzorje 2020 na temo „Zmanjšanje stroškov za nove skorajda nič-energijske stavbe“ (call H2020-EE-2016-CSA, tema EE-13-2016).

CoNZEBs identificira in ocenjuje nabore tehnoloških rešitev, ki vodijo do znatnih znižanj stroškov v novih skoraj nič energijskih stavbah (slovensko sNES, angleško NZEB). Poudarek projekta je na večdružinskih stavbah, njihovih gradnjah ter sedanjih in bodočih stanovalcih v teh stavbah.

Projektno skupino, ki izvaja projekt sestavlja 9 organizacij (nacionalnih raziskovalnih organizacij na področju visokozmogljivih stavb in stanovanjskih združenj) iz 4 različnih držav (Nemčija, Danska, Italija in Slovenija). Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad je vključen kot nacionalni stanovanjski sklad, pridruženi partner iz Slovenije in glavni izvajalec stanovanjske politike države.

Projektno obdobje je od 01.06.2017 do 30.11.2019.

Projekt se je začel z določitvijo osnovnih stroškov za običajne nove stavbe, trenutno na voljo sNES in zgradbe, ki presegajo raven sNES, na podlagi izkušenj konzorcija. Nato so bili analizirani postopki načrtovanja in gradnje, da se ugotovijo možna znižanja stroškov. Vsi sklopi rešitev se ocenjujejo glede na prihranke stroškov, energijsko učinkovitost in uporabnost v večdružinskih stavbah. Ocena življenjskega cikla različnih stopenj stavb (običajne stavbe, sNES) in sNES z uporabo nizov rešitev za dolgoročno zmanjšanje stroškov zagotavlja dolgoročno perspektivo na vpliv okolja in gospodarstva na alternativne rešitve zasnove sNES. Preiskava izkušenj in pričakovanj končnih uporabnikov bo skupaj s priročnikom, ki ga najdete v priponki, o sorodnih koristih sNES  spodbudila življenje v teh stavbah in povečala energijsko učinkovitost s spodbudnim vedenjem uporabnikov.

 

 


Preberite tudi

novice

09. november 2018

Sodelovanje v mednarodnem projektu CoNZEBs


Fraunhofer IBP

Projekt CoNZEBs – 4. delovni sestanek projektne skupine v Ljubljani

Stanovanjski sklad RS se je z mednarodnim konzorcijem prijavil in v letu 2016 uspel na evropskem razpisu – okvirni program EU za raziskave in inovacije, Obzorje 2020. Iz Slovenije je kot nosilni partner na projektu GI ZRMK d. o. o., sicer pa v projektu sodeluje kar devet uglednih partnerskih organizacij iz Nemčije, Italije, Danske in Slovenije. V nacionalnih skupinah sodelujejo raziskovalne organizacije in predstavniki stanovanjskih skladov ter združenj.

Cilj projekta CoNZEBs, ki se je pričel izvajati v letu 2017 in bo trajal do 2020 je zniževanje investicijskih stroškov skoraj nič-energijskih (večstanovanjskih) stavb (sNES – oziroma angleško: NZEB). V sklopu projekta CoNZEBs partnerji analizirajo, raziskujejo, preučujejo in ocenjujejo niz izvedenih tehnoloških rešitev, ki bodo privedle do znatnega znižanja stroškov in značilnosti novih skoraj nič energijskih stavb. Trenutno je projekt na polovici izvajanja.

V Ljubljani 8. in 9. novembra 2018 poteka 4. delovni sestanek partnerjev – projektne skupine, na katerem je poudarek na pripravi publikacij ugotovitev in prihajajočih zaključkov projekta s katerimi bo končnim uporabnikom sNES in drugim deležnikom pojasnjeno kaj sNES predstavljajo, kaj so prednosti bivanja v njih, kateri miti glede sNES in bivanja v njih ne držijo ter kakšne strokovne ugotovitve bo prinesla raziskovalna primerjava izkušenj štirih držav. Skladno z namenom projekta se strokovnjaki posvečajo tudi iskanju skupnih imenovalcev področja sNES ter iskanju tehničnih rešitev za sedanje in prihodnje obdobje.

V sklopu sestanka so si 8. novembra 2018 udeleženci ogledali tudi stanovanjsko sosesko Zeleni Gaj v Ljubljani, kjer je investitor Stanovanjski sklad RS zgradil več kot 600 stanovanj in jih predal končnim uporabnikom (kupcem in najemnikom) v letih 2015 – 2018.

Posebej pozorno so si udeleženci ogledali Vzorčni objekt F3 v katerem se nahaja 52 stanovanj in 68 parkirnih mest, v njem pa se nahajajo tudi prostori za vrtec. Pozorno so se seznanili z energetskimi rešitvami na projektu, načinom upravljanja ter spremljanja delovanja naprav v objektu, ter nekaterimi tehničnimi rešitvami v posameznih stanovanjih.

Ob tem so si ogledali tudi potek prvih del izgradnje drugega dela soseske, ki se imenuje Novo Brdo in v sklopu katerega bo Sklad do leta 2021 izgradil 500 stanovanj, ki pa bodo namenjena oddaji v najem.

Več informacij o projektu na povezavi: www.conzebs.eu 

Fotografije v galeriji. Vir: Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

novice

30. maj 2018

Sodelovanje v mednarodnem projektu CoNZEBs


Fraunhofer IBP

Projekt CoNZEBs

Stanovanjski sklad RS se je z mednarodnim konzorcijem prijavil in v letu 2016 uspel na evropskem razpisu – okvirni program EU za raziskave in inovacije, Obzorje 2020. Iz Slovenije je kot nosilni partner na projektu GI ZRMK d. o. o., sicer pa v projektu sodeluje kar devet partnerjev iz Nemčije, Italije, Danske in Slovenije. V nacionalnih skupinah sodelujejo raziskovalne organizacije in predstavniki stanovanjskih skladov ter združenj.

 

Cilj projekta CoNZEBs, ki se je pričel izvajati v letu 2017 in bo trajal do 2020 je zniževanje investicijskih stroškov skoraj nič-energijskih (večstanovanjskih) stavb (sNES – oziroma angleško: NZEB). V sklopu projekta CoNZEBs partnerji analizirajo, raziskujejo, preučujejo in ocenjujejo niz izvedenih tehnoloških rešitev, ki bodo privedle do znatnega znižanja stroškov in značilnosti novih skoraj nič energijskih stavb.

 

  1. in 31. maja 2018 v Kopenhagnu na Danskem poteka že tretji delovni sestanek partnerjev na projektu. Sestanka se udeležujeta tudi predstavnici Stanovanjskega sklada RS.

 

Več informacij o projektu na povezavi: https://www.conzebs.eu/

 

Projekt HAPPEN

 

Sklad je v letu 2017 sodeloval še v prijavi projekta na evropski razpis – okvirni program EU za raziskave in inovacije, Obzorje 2020, in sicer za pilotni projekt HAPPEN. HAPPEN ali celovit pristop in platforma za globoko (celovito) prenovo stanovanjskih stavb v mediteranskem območju. Tudi v tem primeru sodeluje z GI ZRMK d. o. o. . Tudi ta projekt je bil potrjen, udeleženci pa so v maju 2018 že pričeli z delom.

 

Sklad je podal pismo o nameri za sodelovanje s pilotno stavbo, kjer se bo izvajala prenova v skladu s skoraj nič-energijskimi in stroškovno optimalnimi smernicami – predmet energetske prenove: “Stanovanjska stavba v Brezno (SI)” (Brezno 87A, Slovenija).

 

Več informacij o projektu na povezavi: https://cordis.europa.eu/project/rcn/213576_en.html

 


Preberite tudi

novice

07. november 2019

Udeležba predstavnikov Stanovanjskega sklada RS na 30. posvetu Poslovanje z nepremičninami


Portorož, 7. in 8.november 2019

 

Predstavniki Stanovanjskega sklada RS s svojimi prispevki sodelujejo na 30. posvetu Poslovanje z nepremičninami, kjer predstavljajo delo, lastne investicije in ukrepe Stanovanjskega sklada RS za zagotovitev dodatnih 10.000 najemnih stanovanj v Sloveniji.

Direktor, mag. Črtomir Remec, na prvem dnevu posveta predstavlja ukrepe za zagotovitev dodatnih 10.000 javnih najemnih stanovanj v Sloveniji, saj je Stanovanjski sklad RS glavni nosilec Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025. Svoje delovanje usmerja v zagotavljanje dodatnih najemnih stanovanj na območju celotne Slovenije. Na strani države ustvarja in povečuje možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje za bivanje in posebno pozornost posveča mladim, starejšim in ranljivejšim skupinam prebivalcev ter zagotavlja funkcionalnost in kakovost stanovanjske gradnje.

mag. Črtomir Remec

Foto: Stanovanjski sklad RS

Okrogla miza in sodelujoči

Foto: Stanovanjski sklad RS

 

Ob drugem dnevu posveta, bodo predstavniki Stanovanjskega sklada RS predstavili še naslednje teme:

  • BIM upravljanje stavb (mag. Primož Vrenk),

mag. Primož Vrenk

foto: Stanovanjski sklad RS

  • Javno najemno službo in najemnine (mag. Dušan Gorenčič in Alenka Kern)

mag. Dušan Gorenčič

foto: Stanovanjski sklad RS

  • predstavitev projekta CoNZEBs (mag. Mojca Štritof-Brus in Damjana Varšek), o katerem lahko več preberete tukaj.

Damjana Varšek

Stanovanjskega sklada RS

Več o samem posvetu Poslovanja z nepremičninami, ki ga v Portorožu organizira GZS, si lahko ogledate na njihovi spletni strani.


Preberite tudi

novice

09. april 2019

Vabilo na strokovni posvet “Večstanovanjske skoraj nič-energijske stavbe po 2020 – Programi in ukrepi Stanovanjskega slada RS za povečanje in izboljšanje javnega najemnega fonda”


Stanovanjski sklad RS in Gradbeni inštitut ZRMK v sklopu projekta H2020 CoNZEBs, vabita na strokovni posvet na temo

Večstanovanjske skoraj nič-energijske stavbe po 2020 – Programi in ukrepi Stanovanjskega slada RS za povečanje in izboljšanje javnega najemnega fonda” 

v četrtek, 9. maja 2019, med 9.00 in 16.00 uro

v hotelu Four Points by Sheraton, Ljubljana, Mons.

Vljudno vabljeni!

 

Več o vsebini posveta si lahko preberete v priponki.

 

Posvet je brezplačen.

Zaradi učinkovitejše organizacije dogodka vas prosimo za zgodnjo prijavo udeležbe po e-pošti na naslov: tajnistvo@ssrs.si

 


Preberite tudi