Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Najem preko Stanovanjskega sklada RS je varen, urejen in predvidljiv

05. februar 2019

REZULTATI ANKETE MED NAJEMNIKI STANOVANJ STANOVANJSKEGA SKLADA RS

Stanovanjski sklad RS (v nadaljevanju: Sklad) kot način reševanja stanovanjskega vprašanja z najemom, že od leta 2011 ponuja stanovanja v javni najem. Stanovanja Sklad pridobiva z nakupi na trgu oziroma z lastno gradnjo. Najemna stanovanja Sklad oddaja v dolgoročni najem po načelu stroškovne najemnine na območju celotne Slovenije.

 

V želji po preveritvi stanja o zadovoljstvu najemnikov skladovih stanovanj je Sklad v mesecu decembru 2018 objavili anonimno anketo v elektronski obliki in povezavo do ankete posredovali na elektronske naslove 549 najemnikov skladovih stanovanj.

Povezava do spletne Ankete o zadovoljstvu najemnikov stanovanj Stanovanjskega sklada RS je bila posredovana 549 najemnikom stanovanj, ki jih oddaja Sklad. V mesecu dni, to je od  03.12.2018 do 03.01.2019, je na anketo odgovorilo 440 najemnikov oziroma kar 80 % za izpolnitev zaprošenih najemnikov Skladovih stanovanj.

Najbolj pogosta načina seznanitve o ponudbi za najem stanovanja sta spletna stran Sklada in informacije od znancev, sorodnikov in prijateljev. Glavni razlogi za oddajo prijave za najem stanovanja v lasti Sklada so najem za nedoločen čas, varen najem in zaupanja vreden najemodajalec.

57 % anketiranih se je na razpis za najem stanovanja preko javnega razpisa prijavilo s tiskano prijavo, 43 % pa z elektronsko verzijo.

Vpliv na odločitev o najemu stanovanja ima možnost ogleda stanovanja, saj je 65 %  anketirancev odgovorilo, da je na njihovo odločitev za najem stanovanja vplivala možnost ogleda vzorčnih stanovanj.

Velika večina oziroma 89 % anketiranih najemnikov Skladovih stanovanj bi v primeru enake višine najemnine stanovanje najela preko Stanovanjskega sklada RS.  63 % anketiranih najemnikov je že imelo potrebo po vzdrževalnih delih v najemnem stanovanju, od tega se jih je 85 % za pomoč obrnilo na Sklad. S pomočjo Sklada pri vzdrževalnih delih v stanovanju je zadovoljnih 56 % anketiranih najemnikov, ki so že imeli potrebo po vzdrževalnih delih.

Največje zadovoljstvo najemnikov stanovanj je bilo izkazano za obveščanje o izboru in pomoč pri oddaji prijave ter s prilagodljivostjo terminov za primopredajo najemnega stanovanja in razpoložljivim časov za prevzem stanovanja.

Glede bivanja v najemnem stanovanju je 85 % anketiranih najemnikov zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih z lokacijo objekta in lego stanovanja. Najnižje zadovoljstvo so anketirani najemniki izrazili za stroške obratovanja.

Slaba polovica oziroma 46 % anketiranih najemnikov namerava v najemnem stanovanju v lasti Sklada bivati trajno, najmanj oziroma 16 % pa jih namerava bivati do 5 let.  73 % anketiranih najemnikov je s preteklimi izkušnjami s Skladom zelo zadovoljnih oziroma zadovoljnih s podporo in informacijami, ki jih od Sklada prejemajo v pisni obliki, sledi zadovoljstvo s prepoznavnostjo Sklada in ustno podporo in informacijami s strani Sklada.

Anketirani najemniki so najbolj zadovoljni s preglednostjo spletne strani Sklada, pri čemer pa jo po sklenitvi najemne pogodbe redno obiskuje le 10 %, redno oziroma občasno pa obiskuje druge spletne strani 85 % najemnikov in sicer v največjem deležu do 10 spletnih strani.

Veliko zaupanje v Stanovanjski sklad RS kot najemodajalca so najemniki izrazili s 83 %; menili so, da je najem stanovanja preko Stanovanjskega sklada RS predvidljiv, varen in urejen. Več kot polovica oziroma 56 % anketiranih najemnikov hkrati meni, da najem stanovanja na prostem trgu v Sloveniji ni predvidljiv, ni varen in ni urejen.

Glede na velik odziv na anketo in analizo odgovorov lahko povzamemo, da so najemniki stanovanj, katerih najemodajalec je Stanovanjski sklad RS, s postopki in najemom stanovanj zadovoljni. Veliko zaupanje v Sklad se odraža v velikem deležu odločitev, da bi najemniki v primeru enake višine najemnine stanovanje najeli preko Stanovanjskega sklada RS ter da je najem stanovanja preko Stanovanjskega sklada RS predvidljiv, varen in urejen.

Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes Free
free online course
download karbonn firmware
Download Nulled WordPress Themes
lynda course free download

Preberite tudi

07. januar 2021

Javni razpis za oddajo stanovanj – najem za mlade je končan

Dne 31.12.2020 se je sorazmerno z iztekom časa trajanja zaključil tudi Javni razpis za ...
06. november 2019

Brošura Javna najemna služba

Stanovanjski sklad RS kot posrednik med lastniki in najemniki stanovanj   Javno ...
01. oktober 2019

Projekt Javna najemna služba

Javno najemno službo določa Resolucija o Nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – ...
02. avgust 2019

Spremembe in dopolnitve Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj

Stanovanjski sklad RS vse zainteresirane fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega ...