Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Rezultati ankete med najemniki stanovanj Stanovanjskega sklada RS

05. februar 2019

Stanovanjski sklad RS (v nadaljevanju: Sklad) kot način reševanja stanovanjskega vprašanja z najemom, že od leta 2011 ponuja stanovanja v javni najem. Stanovanja Sklad pridobiva z nakupi na trgu oziroma z lastno gradnjo. Najemna stanovanja Sklad oddaja v dolgoročni najem po načelu stroškovne najemnine na območju celotne Slovenije.

 

V želji po preveritvi stanja o zadovoljstvu najemnikov skladovih stanovanj je Sklad v mesecu decembru 2018 objavili anonimno anketo v elektronski obliki in povezavo do ankete posredovali na elektronske naslove 549 najemnikov skladovih stanovanj.

Povezava do spletne Ankete o zadovoljstvu najemnikov stanovanj Stanovanjskega sklada RS je bila posredovana 549 najemnikom stanovanj, ki jih oddaja Sklad. V mesecu dni, to je od  03.12.2018 do 03.01.2019, je na anketo odgovorilo 440 najemnikov oziroma kar 80 % za izpolnitev zaprošenih najemnikov Skladovih stanovanj.

Najbolj pogosta načina seznanitve o ponudbi za najem stanovanja sta spletna stran Sklada in informacije od znancev, sorodnikov in prijateljev. Glavni razlogi za oddajo prijave za najem stanovanja v lasti Sklada so najem za nedoločen čas, varen najem in zaupanja vreden najemodajalec.

57 % anketiranih se je na razpis za najem stanovanja preko javnega razpisa prijavilo s tiskano prijavo, 43 % pa z elektronsko verzijo.

Vpliv na odločitev o najemu stanovanja ima možnost ogleda stanovanja, saj je 65 %  anketirancev odgovorilo, da je na njihovo odločitev za najem stanovanja vplivala možnost ogleda vzorčnih stanovanj.

Velika večina oziroma 89 % anketiranih najemnikov Skladovih stanovanj bi v primeru enake višine najemnine stanovanje najela preko Stanovanjskega sklada RS.  63 % anketiranih najemnikov je že imelo potrebo po vzdrževalnih delih v najemnem stanovanju, od tega se jih je 85 % za pomoč obrnilo na Sklad. S pomočjo Sklada pri vzdrževalnih delih v stanovanju je zadovoljnih 56 % anketiranih najemnikov, ki so že imeli potrebo po vzdrževalnih delih.

Največje zadovoljstvo najemnikov stanovanj je bilo izkazano za obveščanje o izboru in pomoč pri oddaji prijave ter s prilagodljivostjo terminov za primopredajo najemnega stanovanja in razpoložljivim časov za prevzem stanovanja.

Glede bivanja v najemnem stanovanju je 85 % anketiranih najemnikov zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih z lokacijo objekta in lego stanovanja. Najnižje zadovoljstvo so anketirani najemniki izrazili za stroške obratovanja.

Slaba polovica oziroma 46 % anketiranih najemnikov namerava v najemnem stanovanju v lasti Sklada bivati trajno, najmanj oziroma 16 % pa jih namerava bivati do 5 let.  73 % anketiranih najemnikov je s preteklimi izkušnjami s Skladom zelo zadovoljnih oziroma zadovoljnih s podporo in informacijami, ki jih od Sklada prejemajo v pisni obliki, sledi zadovoljstvo s prepoznavnostjo Sklada in ustno podporo in informacijami s strani Sklada.

Anketirani najemniki so najbolj zadovoljni s preglednostjo spletne strani Sklada, pri čemer pa jo po sklenitvi najemne pogodbe redno obiskuje le 10 %, redno oziroma občasno pa obiskuje druge spletne strani 85 % najemnikov in sicer v največjem deležu do 10 spletnih strani.

Veliko zaupanje v Stanovanjski sklad RS kot najemodajalca so najemniki izrazili s 83 %; menili so, da je najem stanovanja preko Stanovanjskega sklada RS predvidljiv, varen in urejen. Več kot polovica oziroma 56 % anketiranih najemnikov hkrati meni, da najem stanovanja na prostem trgu v Sloveniji ni predvidljiv, ni varen in ni urejen.

Glede na velik odziv na anketo in analizo odgovorov lahko povzamemo, da so najemniki stanovanj, katerih najemodajalec je Stanovanjski sklad RS, s postopki in najemom stanovanj zadovoljni. Veliko zaupanje v Sklad se odraža v velikem deležu odločitev, da bi najemniki v primeru enake višine najemnine stanovanje najeli preko Stanovanjskega sklada RS ter da je najem stanovanja preko Stanovanjskega sklada RS predvidljiv, varen in urejen.

Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes Free
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=
download samsung firmware
Download Best WordPress Themes Free Download
free download udemy course

Preberite tudi

10. avgust 2023

Ukrepanje Stanovanjskega sklada RS ob poplavah in plazovih avgust 2023

V začetku avgusta 2023 se je po nekaterih podatkih kar dve tretjini Slovenije soočilo z ...
06. januar 2023

Ponovno odprt javni razpis za oddajo stanovanj – najem za mlade

Stanovanjski sklad RS je skladno z usmeritvami iz ReNSP15-25 in Poslovno politiko ponovno ...
27. julij 2022

Priporočila najemnikom in upravnikom za znižanje rabe energije

Priporočila najemnikom za znižanje rabe energije Na podlagi sprejetih sklepov in ...
18. marec 2022

Javni poziv zbiranja ponudb za oddajo parkirnih mest »Zelena mobilnost« v soseski Novo Brdo v Ljubljani.

Stanovanjski sklad RS obvešča zainteresirane ponudnike, da je z dnem 18.3.2022 ...