Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Prednosti ugodnega najema stanovanj za nedoločen čas

15. februar 2018

Glede na veliko povpraševanje po najemu stanovanj Stanovanjskega sklada RS ( v nadaljevanju: Sklada), vam podajamo informacije o prednostih ugodnega dolgoročnega najema s stroškovno najemnino*.

 

Sklad želi spremeniti miselnost glede najema stanovanj in s tem spodbujati k večji fleksibilnosti ter z njo povezano mobilnostjo, ki omogoča večji nabor možnosti rešitve stanovanjskega vprašanja posameznika, mladih in družine v določenem življenjskem obdobju.

 

Vizija Sklada je postati učinkovita nacionalna finančno-nepremičninska institucija z vzpostavljenim sistemom produktov za zagotavljanje raznovrstne stanovanjske oskrbe. V vlogi glavnega izvajalca in nosilca stanovanjske politike države želimo poskrbeti za uravnoteženje ponudbe stanovanj na trgu, zagotavljanju lažje dostopnosti do stanovanj, prenavljanju stanovanj v smislu modernih bivanjskih in okoljskih trendov ter spodbujanju prebivalcev k večji stanovanjski mobilnosti.

Le-to omogočamo z:

– dolgoročnim najemom s stroškovno najemnino

– vsa razmerja so vnaprej opredeljena in zagotavljajo varnost in predvidljivost

– lajšanjem načrtovanja stroškov bivanja in neomejeno svobodo preseljevanja

– spoštovanjem najemnikov, katerim so omogočene zakonske pravice in izpolnjevanje njihovih dolžnosti

– različnim trajanjem najema in nemoteno uporabo stanovanja

– urejenim sistemom upravljanja s stanovanji

 

Sklad si bo tako kot do sedaj prizadeval doseči čim nižjo stroškovno najemnino, pri čemer bo končna cena m2 za najem stanovanja in pripadajočih delov lahko določena šele, ko bodo znani vsi investicijski in izvedbeni stroški projekta in sicer pred objavo razpisa za oddajo.

 

Usmeritev nove stanovanjske politike narekuje Resolucija o Nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025, ki je eden ključnih dokumentov za reševanje stanovanjske problematike v prihodnje in oblikuje aktivno stanovanjsko politiko.

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/stanovanja/resolucija_o_nacionalnem_stanovanjskem_programu_2015_2025

Za potrebe uspešne realizacije pa je nujno potrebna pravočasna in ustrezna sprememba stanovanjske in druge relevantne zakonodaje. Iz naših izkušenj izhaja, da je cenovno ugodnih in primernih stanovanj, tako za nakup kot najem, premalo, zaradi česar je Sklad okrepil sodelovanje z ministrstvom, pristojnim za stanovanjske zadeve in drugimi deležniki na področju priprave sprememb stanovanjske zakonodaje in razvoju novih instrumentov in ukrepov.

 

S svojim delovanjem si Sklad prizadeva pomembneje vplivati na slovenski nepremičninski trg in vlaga vse svoje napore za realizacijo dejavnosti, predvidenih po zakonih in zagotavljanje vseh pravic državljanom, s čimer bi jim bilo olajšano reševanje njihovih stanovanjskih vprašanj.

 

O smiselnosti najema stanovanja in vzpostavitvi sistema najemniških stanovanj si lahko preberete tudi v članku na spletni strani Outsider.si (objavljen: 6.2.2018; avtorja: Srđan Nađ in Urška Podlogar Kos):

http://outsider.si/nakup-ali-najem-stanovanja-v-ljubljani

 

* stroškovna najemnina (za razliko od sofinanciranih neprofitnih najemnin) pokrivajo stroške nabave, upravljanja in vzdrževanja in so nižje od tržnih najemnin na prostem trgu

 

Download Nulled WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=
download huawei firmware
Download Premium WordPress Themes Free
lynda course free download

Preberite tudi

07. januar 2021

Javni razpis za oddajo stanovanj – najem za mlade je končan

Dne 31.12.2020 se je sorazmerno z iztekom časa trajanja zaključil tudi Javni razpis za ...
06. november 2019

Brošura Javna najemna služba

Stanovanjski sklad RS kot posrednik med lastniki in najemniki stanovanj   Javno ...
01. oktober 2019

Projekt Javna najemna služba

Javno najemno službo določa Resolucija o Nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – ...
02. avgust 2019

Spremembe in dopolnitve Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj

Stanovanjski sklad RS vse zainteresirane fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega ...