Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Otvoritev oskrbovanih stanovanj v občini Šmarje pri Jelšah

04. julij 2023

Investicijski projekt – gradnja 30 oskrbovanih stanovanj (objekta O1 in O2) in dveh pripadajočih parkirnih dvonivojskih objektov (24 parkirnih mest) z zunanjo ureditvijo v Občini Šmarje pri Jelšah

V veselje in zadovoljstvo nam je, da je uspešno zaključena izgradnja objektov O1 in O2 v Šmarju pri Jelšah v sklopu katerih je zgrajeno 30 novih javnih najemnih oskrbovanih stanovanj. V torek 4. 7. 2023 je potekala slovesna otvoritev novega objekta. Stanovanja so v uporabo predali direktor Sklada mag. Črtomir Remec in župan občine Matija Čakš.

Investicijski projekt gradnje oskrbovanih najemnih stanovanj je Sklad sofinanciral na podlagi Programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020 (Program). Gradnja je potekala na območju bivše Lorgerjeve domačije in obsega dva ločena stanovanjska objekta, etažnosti P + 2N. V vsakem objektu je 15 oskrbovanih stanovanj, s pripadajočima parkirnima  objektoma (24 p.m.). Stanovanjski in parkirni objekt sta povezana s hodnikom za pešce. V stanovanja in skupne prostore je zagotovljen neoviran dostop za funkcionalno ovirane osebe.

Objekt je visoko energijsko učinkovit, dosežen je energijski razred A1. S tem so dolgoročno predvideni nizki stroški obratovanja in višja kakovost bivalnega okolja. Delež soinvestiranja Sklada znaša 1,44 mio EUR.

Za izgradnjo oskrbovanih stanovanj je Sklad pridobil tudi sredstva sofinanciranja EU iz naslova Načrta za odpornost in okrevanje (NOO) v višini 656.990,67 EUR. S projektom v Šmarju pri Jelšah se zaključuje Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020, kjer je Sklad skupaj z občinami zagotovil 88 novih oskrbovanih stanovanj za starejše. Prav tako je Sklad skupaj z občinami s Programom za leti 2021 in 2022 pridobil dodatnih 30 oskrbovanih stanovanj, torej skupaj 118 novih oskrbovanih stanovanj.

Sklad z izvajanjem Programov sofinanciranja, kot eden od nosilcev stanovanjske politike v Republiki Sloveniji, že vrsto let skupaj z občinami, lokalnimi skladi in NSO, uspešno rešuje bivanjsko problematiko ranljivih skupin prebivalstva.

Sklad kot sofinancer vstopa v projekte v lokalnih skupnostih, kjer so izkazane potrebe po stanovanjskih enotah (javna najemna in oskrbovana stanovanja za starejše) in v projekte, kjer želimo uporabnikom stanovanj zagotoviti čim večjo kakovost bivanja ob razumnih stroških in čim manjšem obremenjevanju okolja. Sklad je od leta 2016 naprej na podlagi Programov sofinanciranja s cca. 47 mio EUR iz lastnih virov, zagotovil skupaj skoraj tisoč novih najemnih stanovanj vključno z oskrbovanimi stanovanji za starejše.

 

 

Vir: SSRS

 

Free Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
lynda course free download
download xiomi firmware
Download WordPress Themes
lynda course free download

Preberite tudi

25. avgust 2023

Pomoč pri poplavah in plazovih avgust 2023

Stanovanjski sklad RS je dne 11.8.2023 pristojnemu ministrstvu posredoval seznam prostih ...
10. avgust 2023

Ukrepanje Stanovanjskega sklada RS ob poplavah in plazovih avgust 2023

V začetku avgusta 2023 se je po nekaterih podatkih kar dve tretjini Slovenije soočilo z ...
01. avgust 2023

Podjetje Spekter d.o.o. je odprlo razpis za oskrbovana stanovanja v Trbovljah

Podjetje Spekter d.o.o. je odprlo razpis za oskrbovana stanovanja v Trbovljah. ...
06. julij 2023

Izbor najemnikov stanovanj z dne 6.7.2023

Stanovanjski sklad RS je dne 6.7.2023 izvedel izbor najemnikov stanovanj po Javnem razpisu ...