Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja BK TV

27. junij 2023
MARIBOR

 

Spoštovani,

podajamo vam odgovore na vaša vprašanja.

V stanovanjih Stanovanjskega sklada RS Pod Pekrsko gorco v Mariboru, prebivalci opozarjajo na vrsto nepravilnosti. 

Kako komentirate onesnaženo vodo? “Polomljena” stekla na vratih in oknih?

Zamaka tudi streha… Kako je možno, da toliko nepravilnosti v praktično novem objektu?

Ste v komunikaciji s stanovalci? Se odzovete na njihove prošnje pa ureditvi napak?

 

S strani najemnikov smo bili v začetku junija 2023 obveščeni, da ima voda »čuden« okus in da je mastna. S strani Mariborskega vodovoda je bila pregledana voda v stanovanju, kjer je bila napaka prijavljena, vendar pa ni bilo opaženih nepravilnosti. Kasneje smo bili obveščeni, da se je v drugem objektu na isti lokaciji pri več najemnikih pojavila težava z vodo. Strokovno so bili pregledani  dovodi v stavbi in ugotovljeno je bilo, da ni težav na dovodih. Naročena je analiza vode, vendar še nismo prejeli laboratorijskih ugotovitev. Prav tako je bila reklamacija posredovana izvajalcu instalacij, da bo opravil ogled. V petek 23.6. je izvajalec strojnih inštalacij pregledal mehčalne naprave in izmeril trdoto vode. Po zatrjevanju izvajalca strojnih inštalacij je »čuden« okus posledica nastavitev kemičnega mehčanja vode. Mehčanje vode je bilo nastavljeno na vrednosti, ki so nekoliko višje od običajnih kar pa nikakor ne vpliva na oporečnost vode. Voda je neoporečna in pitna. Izvajalec je zmanjšal učinek mehčanja vode na minimalne vrednosti, kar bi moralo odpraviti občutke stanovalcev glede »čudnega« okusa vode.

Počeno steklo na skupnih delih in v stanovanjih je bilo izvajalcu reklamirano, vendar še ni bilo odpravljeno. Izvajalec je zagotovil, da so vsa stekla naročena, reklamacije pa bodo odpravljene v roku 2 tednov oz. v juliju 2023.

Zamakanje se je pojavilo (kolikor je nam javljeno) pri treh stanovanjih. Tekom uporabe objekta se lahko pojavijo določene skrite napake, ki na samem prevzemu objekta niso vidne in jih je izvajalec dolžan odpraviti. Skrite napake so predmet garancije. Za odpravo napak imamo z izvajalcem dogovorjen protokol odprave napak. Napake iz naslova zamakanja so bile takoj evidentirane in predane podizvajalcem  v odpravo. Odprava napak na fasadnem ovoju je bila pogojena tudi z vremenskimi pogoji in je bila končana 17.6.2023.

Upravnik objekta in stanovanj je redno v stiku z najemniki, saj je vsakodnevno prisoten na lokaciji. Vse ugotovljene reklamacije na skupnih delih ali v stanovanjih, ki so javljene s strani najemnikov, redno posreduje izvajalcu v reševanje.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

25. april 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

JAVNA NAJEMNA SLUŽBA
25. april 2024

Novinarska vprašanja Večer

OSKRBOVANA STANOVANJA HMELINA
27. februar 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

DVIG TOČKE