Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Dnevnik

26. september 2023
INFORMACIJE

 

Spoštovani,

vezano na vaša vprašanja vam podajamo naslednje odgovore:

 • Koliko stanovanj bo SSRS predal v uporabo letos in kje?

V okviru projektov lastne gradnje Stanovanjskega sklada RS bodo v celotnem letu 2023 predana v uporabo stanovanja na lokacijah:

 • Dolgi most, Ljubljana: 40 javnih najemnih stanovanj (uporabno dovoljenje december 2022)
 • Pod Pekrsko gorco, Maribor Faza 2: 188 – od tega 158 javnih najemnih stanovanj in 30 najemnih oskrbovanih stanovanj (uporabno dovoljenje marec 2023)

Po dveh programih sofinanciranja Stanovanjskega sklada RS bodo v celotnem letu 2023 predana v uporabo stanovanja na lokacijah:

 • Spodnje Preloge, Slovenske Konjice: 5 javnih najemnih stanovanj (uporabno dovoljenje januar 2023); skupaj z občino 11 JNS
 • Šmarje pri Jelšah: 15 oskrbovanih stanovanj (uporabno dovoljenje junij 2023); skupaj z občino 30 OS

V okviru Javnega poziva Stanovanjskega sklada RS za nakupe stanovanj bodo v celotnem letu 2023 predana v uporabo stanovanja na lokacijah:

 • Sv. Ana: 4 stanovanja, izvedena primopredaja  17.2.2023
 • Ravne na Koroškem: 35 stanovanj, predviden rok izročitve do 31.10.2023

Skupno bo v letu 2023 predanih v uporabo: 287 stanovanj

Opomba: Na pridobivanje dovoljenj in dokončanje projektov pridobivanja stanovanj po Sloveniji so in bodo še v letu 2023 vplivale finančne in kadrovske zmožnosti Sklada,

vpliv pa bo imela tudi določba 13. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Na oddajo stanovanj vplivajo tudi postopki izredne dodelitve, ki jih je uzakonil isti zakon.

 • Koliko stanovanj bo SSRS predvidoma predal v uporabo prihodnje leto in kje?

V okviru projektov lastne gradnje Stanovanjskega sklada RS bodo v celotnem letu 2024 predana v uporabo stanovanja na lokacijah:

 • Nova Dolinska, Koper: 91 javnih najemnih stanovanj, uporabno dovoljenje predvidoma junij 2024
 • Podbreznik, Novo mesto: 103 javna najemna stanovanja (uporabno dovoljenje pridobljeno predvidoma decembra 2024, dano predvidoma v uporabo v letu 2025)

Po dveh programih sofinanciranja Stanovanjskega sklada RS bodo v celotnem letu 2024 predana v uporabo stanovanja na lokaciji:

 • Podbreznik, Novo mesto: 39 javnih najemnih stanovanj (Program JNS 2022-2023); skupaj z občino 81 JNS – (uporabno dovoljenje pridobljeno predvidoma decembra 2024, dano

predvidoma v uporabo v letu 2025)

V okviru Javnega poziva Stanovanjskega sklada RS za nakupe stanovanj bodo v celotnem letu 2024 predana v uporabo stanovanja na lokaciji:

 • Radlje ob Dravi: 28 oskrbovanih stanovanj, predviden rok izročitve do 30.04.2024

Skupno bo v letu 2024 predanih v uporabo: 261 stanovanj

Opomba: Na pridobivanje dovoljenj in dokončanje projektov pridobivanja stanovanj po Sloveniji bodo v letu 2024 vplivale finančne in kadrovske zmožnosti Sklada,

vpliv pa bo imela tudi določba 13. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Na oddajo stanovanj vplivajo tudi postopki izredne dodelitve stanovanj prizadetim v poplavah in plazovih, ki jih je uzakonil isti zakon.

 • Ali SSRS predvideva, da bodo te dodatne bivalne zmogljivosti pozitivno vplivale na cene na najemniškem trgu, torej jih bodo zmogle znižati?
 • Če tega vpliva ne predvidevate, zakaj ne?

Vsako dodatno stanovanje, ki je podano na najemni trg s strani Stanovanjskega sklada RS pomeni, da se na najemniškem trgu povečajo možnosti za vse, ki želijo vstopiti v varen najem po

vnaprej poznanih pogojih, zato ocenjujemo, da je vpliv vsakega novega stanovanja Stanovanjskega sklada RS pomemben doprinos k razširitvi možnosti ureditve stanovanjskega

vprašanja, vendar pa bistvenega vpliva na znižanje cen najemnin tudi aktivnosti Sklada žal ne bodo prinesle, saj je višina najemnin odvisna od več faktorjev

(npr. višina davka, povpraševanje, ponudba, inflacija, višje cene gradnje, višje cene materialov, …) na katere Stanovanjski sklad RS ne more vplivati.

 • Koliko neprofitnih stanovanj bi morala Slovenija letno predati v uporabo, da bi to imelo zaznaven pozitiven učinek na gibanje najemniških cen, predvsem v Ljubljani?

Stanovanjski sklad RS ni pristojen za tako spremljanje in tovrstnih podatkov / ocen ne izvajamo.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi

27. februar 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

DVIG TOČKE
27. februar 2024

Novinarska vprašanja Žurnal

DVIG NAJEMNIN
23. februar 2024

Novinarska vprašanja STA

KOROŠKA
29. januar 2024

Novinarska vprašanja Večer

NAJEMNA STANOVANJA MARIBOR