Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Maribor 24

15. maj 2023
POD PEKRSKO GORCO

 

Spoštovani,

podajamo vam odgovore na vaša vprašanja:

Kakšno je trenutno stanje?

Stanovanjski sklad RS je januarja opravil izbor najemnikov v soseski Pod Pekrsko gorco. Koliko je bilo prijav in koliko najemnikov je bilo izbranih?

Trenutno v soseski Pod Pekrsko gorco, 1. faza, od skupno 182 stanovanj neoddani ostajata samo dve stanovanji, in sicer gre za stanovanji, ki sta prilagojeni gibalno oviranim osebam. Preostalih 180 stanovanj je oddanih.

Zasledili smo informacijo, da prihaja do zamika vselitve. Drži informacija?

Zakaj je prišlo do zamika pri vselitvi?

Kdaj se bodo najemniki lahko vselili?

Vselitve v stanovanja Pod Pekrsko gorco 1. faza potekajo od meseca februarja dalje in je pretežna večina najemnikov že vseljenih. Ne vseljeni ostajajo še najemniki, katerim so bila stanovanja dodeljena v izboru 20.4.2023. Ti najemniki so še v fazi podpisovanja najemnih pogodb in doplačevanja varščine.

Stanovanjski sklad v soseski pod Pekrsko gorco gradi še 158 stanovanj in 60 oskrbovanih stanovanj. Kako je stanje glede tega?

Kdaj bo objavljen razpis za ta stanovanja? Kdo se lahko prijavi in koliko najemnikov bo izbranih?

Kdaj bodo stanovanja vseljiva?

Stanovanjski sklad RS je razpis za oddajo 60 oskrbovanih stanovanj v najem objavil 14.4.2023, rok za oddajo prijav se je iztekel 5.5.2023. Prijave so v fazi evidentiranja, pregledovanja in dopolnjevanja. Izbor najemnikov bo opravljen predvidoma 8.6.2023.

Razpis za oddajo 158 stanovanj iz 2. faze je bil objavljen 12.5.2023.

Kdaj bodo stanovanja vseljiva?

Vselitve v stanovanja bodo potekala po izpolnitvi pogojev s strani izbranih najemnikov, in sicer po podpisu najemne pogodbe in doplačilu varščine.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

27. februar 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

DVIG TOČKE
27. februar 2024

Novinarska vprašanja Žurnal

DVIG NAJEMNIN
23. februar 2024

Novinarska vprašanja STA

KOROŠKA