Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Maribor24.si

22. avgust 2023
RAZPIS MARIBOR

 

Spoštovani,

v nadaljevanju vam podajamo odgovore na vaša vprašanja:

  1. Najprej me zanimajo neprofitna stanovanja pod Pekrsko gorco. V juliju ste izbrali nove najemnike. Koliko razpisov ste do zdaj izvedli?

Stanovanjski sklad RS je v okviru javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem do sedaj objavil in izvedel tri termine oddaje vlog in izborov najemnikov, kjer so bila poleg ostalih stanovanj na različnih lokacijah po Sloveniji v ponudbi tudi stroškovna stanovanja z neprofitno najemnino na lokaciji Pod Pekrsko gorco v Mariboru. Prav tako sta bila za isto lokacijo izvedena dva termina za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem.

  1. Ali so pod Pekrsko gorco sedaj oddana vsa stanovanja? Koliko jih je še na voljo, koliko je zasedenih, kdaj bo spet nov razpis?

Zadnji termin za oddajo stanovanj, ki je vključeval tudi stanovanja v soseski Pod Pekrsko gorco 2. faza, je bil objavljen 12.5.2023, zbiranje prijav je potekalo od 12.5.2023 do 31.5.2023, izbor najemnikov pa je bil opravljen 6.7.2023. V ponudbi je bilo na voljo 176 stanovanj na različnih lokacijah po Sloveniji, od tega 161 stanovanj v soseski Pod Pekrsko gorco v Mariboru. V izboru dne 6.7.2023 je bilo obravnavanih 496 popolnih prijav za vsa stanovanja v ponudbi in v soseski Pod Pekrsko gorco oddanih 147 stanovanj, in sicer vsa stanovanja, ki so bila na voljo vsem prosilcem, neoddanih je ostalo samo 14 stanovanj, ki so namenjena gibalno oviranim osebam. Trenutno so v teku podpisi najemnih pogodb in primopredaje stanovanj izbranim najemnikom. Glede na nedavne poplave v Sloveniji je Stanovanjski sklad RS Ministrstvu za solidarno prihodnost že podal seznam razpoložljivih kapacitet v lasti sklada, ki bi lahko bile ob vzpostavitvi ustrezne pravne podlage namenjene prebivalcem, ki so bili prizadeti v poplavah. Sklad bo javnost o vseh svojih aktivnostih in ukrepih usklajenih s pristojnimi organi javno obveščal preko svoje spletne strani www.ssrs.si.

  1. Kakšni so pogoji, da prosilec dobi stanovanje? 

Na razpis se lahko prijavijo popolno poslovno sposobne fizične osebe, ki imajo v času vložitve prijave državljanstvo Republike Slovenije ali dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, medtem ko morajo imeti ostali člani oziroma uporabniki stanovanja v času vložitve prijave vsaj dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji. Prosilci morajo ob oddaji prijave oziroma najkasneje do zadnjega dne vsakokratnega termina za oddajo prijav kot dokazilo za resnost najema, vplačati tudi znesek za resnost prijave v višini 500,00 EUR. Slednji se nato ob uspešnem kandidiranju na razpisu šteje kot del varščine za stanovanje, neizbranim pa ta znesek sklad po opravljenem izboru vrne.

V primeru večjega števila prosilcev za posamezno stanovanje ima prednost pri izboru najemnikov prosilec iz višje prednostne kategorije znotraj prednostne skupine. Če je prednostnih prosilcev za posamezno stanovanje po upoštevanju prednostnih skupin in kategorij navedenih v razpisu še vedno več, je med njimi izveden naključen računalniški izbor na način, opisan v protokolu izbora najemnikov, ki je objavljen na spletni strani sklada. Prednostna skupina so prosilci, ki ustrezno dokažejo, da prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oziroma tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega. Znotraj prednostne skupine prvo reševanje stanovanjskega vprašanja imajo prednost naslednje prednostne kategorije: mlade družine, družine z otroki, družine s starejšimi otroki, mlade osebe in ostali. Znotraj prednostnih kategorij lahko prosilci uveljavljajo tudi dohodkovni kriterij. V razpisu so za najem namenjena tudi stanovanja prilagojena gibalno oviranim osebam  oziroma imajo možnost te prilagoditve in so označena z GOO. Ta stanovanja so namenjena in prilagojena gibalno oviranim prosilcem oziroma prosilcem z GOO uporabniki, ki predložijo zahtevano dokazilo ob prijavi. Prioritetni vrstni red prosilcev za najem stanovanja, iz katerega so podrobneje razvidne prioritete glede na posamezne kriterije, je opisan v razpisu in objavljen na spletni strani sklada.

  1. Kakšne so v povprečju cene za stanovanje in kakšna je povprečna kvadratura stanovanja?

Kvadrature stanovanj se gibljejo med 36 m2 in 99 m2, medtem ko se višina najemnine giblje od 235 EUR do 575 EUR. Podrobneje se lahko s kvadraturami in višino najemnin seznanite tudi na http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/dokumentacija (Sklep o višini najemnine).

  1. Koliko ljudi se je v povprečju prijavilo na razpis?

Za vsa objavljena stanovanja na različnih lokacijah po Sloveniji je bilo v izboru najemnikov dne 6.7.2023 obravnavanih 496 prijav, v  izboru dne 20.4.2023 600 prijav ter v izboru dne 26.1.2023 627 prijav zainteresiranih prosilcev za najem stanovanja.

  1. Kolikor vem, se obeta tudi gradnja neprofitnih stanovanj na Pobrežju. Kako daleč so ti postopki, kje ste? Kje točno se bo gradilo? 
  2. Kdaj naj bi se začela gradnja in kakšna je predvidena časovnica?
  3. Koliko stanovanj boste na Pobrežju gradili? 
  4. Kako je z obstoječo infrastrukturo (trgovine, vrtci, šole itd.) ob predvideni lokaciji? Je zagotovljena, so kakšne pomanjkljivosti? 

V zvezi z odgovori od št. 6 do št. 9 vas obveščamo, da je celoten projekt Novo Pobrežje, Maribor predstavljen na naši spletni strani:

https://ssrs.si/projekti/novo-pobrezje/predstavitev/  

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

29. januar 2024

Novinarska vprašanja Večer

NAJEMNA STANOVANJA MARIBOR
16. januar 2024

Novinarska vprašanja N1

DELITEV STROŠKOV