Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Radio Maribor

11. avgust 2023
POD PEKRSKO GORCO MARIBOR, POPLAVE 2023

V nadaljevanju vam posredujemo odgovore:

 

Prosil bi za informacije, če se je že oz. kdaj se je/se bo izvedel razpis za drugi del najema stanovanj mariborske soseske Pod Pekrsko gorco.

Koliko stanovanj je (bilo) na voljo, za katere kategorije, koliko prijav ste prejeli (če je razpis seveda že bil končan), kdaj načrtujete vselitev.

Razpis za oddajo stanovanj v soseski Pod Pekrsko gorco 2. faza je bil objavljen 12. 5. 2023, zbiranje prijav je potekalo od 12. 5. 2023 do 31. 5. 2023, izbor najemnikov pa je bil opravljen 6. 7. 2023. V izboru dne 6. 7. 2023 je bilo obravnavanih 496 popolnih prijav in oddanih 147 stanovanj v soseski Pod Pekrsko gorco, in sicer vsa stanovanja, ki so na voljo vsem prosilcem, neoddanih je ostalo samo 14 stanovanj, ki so namenjena gibalno oviranim osebam. Trenutno so v teku podpisi najemnih pogodb in primopredaje stanovanj izbranim najemnikom. Neoddana stanovanja in stanovanja v primeru morebitnih odstopov od najema, bo Stanovanjski sklad RS najverjetneje vnovič ponudil v razpis, kar bo razvidno na spletni strani http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/, v kolikor zaradi trenutnih dogajanj v Sloveniji ne bo sprejeta drugačna poslovna odločitev.

 

Ob tem bi prosil še za informacijo o tem, v kakšni meri oz. na kak način se SSRS vključuje s kapacitetami svojih stanovanj v reševanje probletamike katastrofalnih povodenj v državi.

Stanovanjski sklad RS, vezano na nedavne vremenske neprilike, skupaj z našimi pooblaščenimi upravniki stanovanj in objektov v okviru razpoložljivih kadrovskih in infrastrukturnih možnosti trenutno izvajamo preveritev stanja posledic deževja in plazov v našem stanovanjskem fondu po celotni Sloveniji ter zbiramo informacije za popis škode na naših objektih in stanovanjih, oceno škode ter ali so slednja še ogrožena in oceno potreb po sanaciji. Izvajamo tudi že nekatere postopke za nekatere nujne preselitve naših najemnikov in uporabnikov, ki so bili prizadeti ob nedavnih dogodkih, ter pripravljamo postopke za preverjanje primernosti stanovanj za nadaljnje bivanje. Prav tako s pristojnim ministrstvom za stanovanjske zadeve strokovno sodelujemo pri pripravi pravnih podlag, smernic in ukrepov za izredne dodelitve stanovanj in pomoč vsem skupinam prebivalstva v poplavah in plazovih 2023, na zakonit, transparenten in učinkovit način, saj na ravni Slovenije trenutno take pravne podlage ni in tak sistem še ni vzpostavljen.  Sklad bo javnost o vseh svojih aktivnostih in ukrepih usklajenih s pristojnimi organi javno obveščal preko svoje spletne strani www.ssrs.si.


Preberite tudi

27. februar 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

DVIG TOČKE
27. februar 2024

Novinarska vprašanja Žurnal

DVIG NAJEMNIN
23. februar 2024

Novinarska vprašanja STA

KOROŠKA
29. januar 2024

Novinarska vprašanja Večer

NAJEMNA STANOVANJA MARIBOR