Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja RTV Slo

20. junij 2023
NOVA DOLINSKA KOPER

 

Spoštovani,

podajamo vam odgovore na vaša vprašanja:

 

Lepo bi vas prosila za informacijo v zvezi z gradnjo dveh stolpičev na Dolinski cesti v Kopru.

Komu bo namenjenih 91 stanovanj, ki jih gradi JSS RS, pod kakšnimi pogoji?

 

Stanovanjski sklad trenutno na območju MOK gradi sva stanovanjska bloka v sklopu Stanovanjske soseske Nova Dolinska ob Dolinski cesti.

Sklad bo 91 stanovanj na lokaciji Nova Dolinska ponudil v javni najem, in sicer po dokončanju gradnje in pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj. Dokončanje gradnje je predvideno v začetku leta 2024.

Stanovanjski sklad RS oddaja stanovanja v javni najem in sicer na podlagi Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem, ki je objavljen na spletni strani http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/. V nadaljevanju navajamo nekaj osnovnih kriterijev Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem, pri čemer opozarjamo, da veljajo vsakokratna določila, ki jih vsebujejo objavljeni javni razpisi in da gre za splošno povzemanje trenutnih določb: Najemniki oziroma najemnice stanovanj so lahko le popolno poslovno sposobne fizične osebe, ki imajo v času vložitve prijave državljanstvo Republike Slovenije ali dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.  Prednost pri najemu imajo prosilci, ki ustrezno dokažejo, da prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oziroma tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega, znotraj te kategorije pa mlade družine, družine in mladi do 35 let. Podrobneje so prednostne kategorije opredeljene v Javnem razpisu za oddajo stanovanj.

Najem stanovanja se lahko izvede za določen čas, ki ne more biti krajši od 1 leta ali za nedoločen čas z odpovedno dobo dveh mesecev.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

25. april 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

JAVNA NAJEMNA SLUŽBA
25. april 2024

Novinarska vprašanja Večer

OSKRBOVANA STANOVANJA HMELINA
27. februar 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

DVIG TOČKE