Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Tarča

03. januar 2024
SUBVENCIJA NAJEMNINE

 

Spoštovani,

podajamo vam odgovore na vaša vprašanja:

Vprašanje je: Do kolikšne subvencije najemnine sta upravičena naslednja dva primera gospodinjstev:

2-člansko gospodinjstvo s šoloobveznim otrokom in mamo samohranilko, ki prejema povprečno bruto plačo (2.200 evrov bruto). Na primer, da od zasebnega lastnika najemata 40 m2 veliko stanovanje v Ljubljani za 600 evrov mesečne najemnine.

4-člansko gospodinjstvo s šoloobveznima otrokoma in staršema, ki prejemata povprečni bruto plači (skupaj 4.440 evrov bruto). Na primer, da zasebnega lastnika najemajo 3-sobno stanovanje v Ljubljani za 900 evrov mesečne najemnine.

Lahko izračunate, kolikšno subvencijo najemnine bi prejemali? Pod pogojem seveda, da so se prijavili na zadnji razpis za neprofitno stanovanje. Bi se uvrstili na prednostno listo?

 

Subvencijo za najemnino je možno pridobiti ob izpolnjevanju zakonskih pogojev, kar je v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pravica do subvencije najemnine je namenjena tistim, ki nimajo zadostnih sredstev za kritje stroškov najemnine ter izpolnjujejo dohodkovne in premoženjske pogoje. Do subvencije najemnine je lahko upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju. Subvencijo najemnine se pridobi na način, da se na CSD odda »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«. O pozitivni razrešitvi vloge in višini subvencije odloča pristojni CSD.

Stanovanjski zakon v 87. členu določa postopek oddajanja neprofitnih stanovanj samo na podlagi objave javnih razpisov, Stanovanjski sklad RS pa le-teh ne izvaja sam, ampak v primeru izpraznitve primernega najemnega stanovanja, ki je v lasti Stanovanjskega sklada RS, najprej opravi zamenjave med lastnimi najemniki, če le-teh ni, da razpolagalno pravico občini, javnemu stanovanjskemu skladu občine ali neprofitni stanovanjski organizaciji, v kateri se nahaja razpoložljivo stanovanje.

Svetujemo vam, da se za konkretne primere izračunov subvencije najemnine obrnete neposredno na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, glede prednostnih list pa na konkretni javni sklad občine. Več informacij o subvencijah najemnin je na voljo na povezavi: https://www.gov.si/teme/subvencija-najemnine/

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

04. julij 2024

Novinarska vprašanja Maribor info

MARIBOR POBREŽJE
20. junij 2024

Novinarska vprašanja Glas gospodarstva

NAČRTI IN INVESTICIJE
20. junij 2024

Novinarska vprašanja Maribor 24

GRADNJA V MARIBORU
17. junij 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

FINANCIRANJE